Zincir biçiminde bezeme örgesi...

Zencirek,

Elyazmalarında sayfaların yazılı bölümlerini çevreleyen, zincir biçiminde, altın yıldızlı bezeme (kitap kapaklarında ve levhalarda da kullanılan cilt kapağındaki ince çizgiler.) Farsçada küçük zincir anlamına gelir. Zincir biçimindeki bezeme örgesine “Zencerek” Zencirek, yani zincir gibi, denir. Yazma kitapların sayfa kenarlarına, yazı levhalarının çevresine iki çizgi arasında altınla yapıldığı gibi, yapılarda da pencere, kapı kenarlarında taş kabartma olarak uygulanmıştır. İlk islam yapıtlarında yer aldığı görülen tezhip sanatında da çok uygulanmıştır. 

Tezhip sanatı, Arapça zehep (altın) sözcüğünden gelmektedir. Altınlamak anlamı taşır. El yazması eserleri, murakka denilen hüsn-i hat yani güzel yazı levha ve albümleri ile padişah tuğralarına altın yaldız ve boya ile yapılan bezeme Sanatına verilen addır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ