Saydam olmayan her türlü yazı, resim, fotoğraf, grafik vb. çizimlerin büyütülerek perdeye yansıtan alet...

Episkop, Opak projektör (İng. episcope). Saydamsız resimlerin (fotoğraf, kitap sayfası, her çeşit basılı gereç, vb.) görüntülüğe büyük görüntülerini yansıtan bir çeşit gösterici.

Saydam olmayan her türlü yazı, resim, fotoğraf, grafik vb. çizimlerin renkli olarak büyütülerek perdeye (ya da duvara) yansıtılmasına olanak veren biröğretme aracıdır. Opak projektör olarak da adlandırılır. Bir episkop (opak projektör) oldukça basit bir yapıda olup kullanımı kolaydır. Bu araçlara, ayrıca bir parça eklenerek slayt (dia) ve film şeridi gösterme olanağı da vardır. 

Bu parçanın eklenmesiyle,söz konusu araç epidiyaskop adını alır. Böylece episkop, saydam olan ve olmayanaraçların gösterimi için kullanılır duruma gelebilmektedir. Episkop ve epidiyaskop, çok iyi karartılmış ortam gerektirir. Gerek slayt, gerekse film şeridi gösteren makineler, çeşitli ülkeler ile tarihi ve turistik kentlerin, yapıtların tanıtımına konu olan Sosyal Bilgiler öğretiminde etkili olarak kullanılabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ