Hint destanlarında kullanılmış olan onaltı heceli bir çeşit beyit ...

Sloka (Sanskritçe),
Eski Hint destanlarında kullanılmış olan ve her bir dizesi sekiz + sekiz heceli olan beyit.

Ramayana’ da binlerce Sloka vardır. Ramayana’ daki bütün Sloka’ ları hatırlamak mümkün olmadığı için, bilgeler Rama’ nın ismi’ nin terennüm edilmesini tavsiye etmişlerdir. Vasishtha’ nın salikleri, hangi ilahi olan ismi terennüm etmeleri gerektiğini kendisinden sordukları vakit, bilge, “ ‘Rama’ ismini terennüm etmeniz yeterlidir. Rama İsmi sizi Raga’dan (yani bağımlılıktan) ve Roga’dan (yani hastalıktan) kurtaracaktır,” demiştir.

Brahmi yazısıyla yazılmış Sanskrit şiirlere (sloka) denir. Sanskrit slokalar dize dize uygurcaya
çevrilmiş olup, bu sebeple uygurcada dize başında uyak yer almamıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ