Duyularla algılanabilen her şey...

Fenomen, Görüngü, Hadise.
(Fransızca: phénomène kelimesinden, İng.: phenomenon, appearance, Alm.: Erscheinung, Phänomen  Yun. phainomenon  ). Kuramsal anlamı üzerinde pek durulmadan, yalnız gözlenmiş olan belirli bir doğa ya da deney olayı. Herhangi bir nesne ya da olayın algılanabilen yönleri. Duyularla algılanabilen her şey. Görüngü, hem gerçek varlıktan, hem de salt görüntüden ayırt edilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ