Deneysel ruhbilimin öncülerinden biri olan Fransız filozof ruhbilimci...

Theodule Armand Ribot (1839 - 1916), 
Fransız psikolog, ruhbilimcisi.

Sorbonne'da, sonra da Collège de France'da profesörlük yaptı. İlk Fransız deneysel psikoloji kuramcısıdır. Çalışmaları kişiliğin psikofizyolojik öğretisi doğrultusundadır. Araştırmaları sonucu belleğin çözülme yasalarını ortaya koymuştur. En az durağan anılar, en son, en karmaşık ve en az duygusal anlama sahip anılar olup kolayca kaybolmakta, heyecanla yüklü en eski anılar ise çok büyük bir dayanıklılığa sahip bulunmaktadır.


Ruhbilim dilinde başta hayvansal içgüdüler ve insansal içtepkiler olmak üzere bütün istekler, gereksinmeler ve heyecanlar, tutkular, zevkler ve etkinlikler (faaliyetler) birer eğilimdir ya da bir eğilimin ürünüdür.  Ribot' a göre canlıda ilk oluşan eğilim beslenme içgüdüsüdür. Ona göre beslenme içgüdüsü de üç bölüm olup birinci, açlık ve susuzluk, ikinci, alınan besinleri dönüştürmek için solumak, üçüncü, dışarıya atmak için terlemek, dışkılamak ve işemektir.

Psikolojik (Ruhsal) eğilimlerse bireyin bilinçli bir varlık olarak gelişmesine hizmet eden eğilimlerdir ki hoş ve hoş olmayan ya da bu ikisinin karması olan davranışların kaynağı olarak heyecanlardır. 

Fransız ruhbilimcisi Theodule Ribot'ya göre unutma belleğin yararlı bir işlevidir. Çünkü bellek bütün anıları her an bilince yansıtsaydı yeni öğrenmeler olanaksızlaşırdı. Hatırlamak için unutmak gerekir unutulmayan bir şeyde hatırlama söz konusu olmaz.
Eserleri;
Psychologie des Sentitnents (Duygular Ruhbilimi),

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ