İyimser...

Optimist,
Bir kişilik tipidir.

Bilinen kişilik tipleri;
1- Popüler Optimistler (Dışadönük -Konuşkan - İyimser )
2- Melankolikler ( İçedönük - Düşünceli -Karamsar )
3- Güçlü Klorikler ( Dışadönük -Yapıcı - İyimser )
4- Barışcıl Soğukkanlılar ( İçedönük - Olaylara seyirci - Karamsar )


Popüler Optimistler;
Belli Başlı Karakter Özellikleri ( Dışadönük – Konuşkan – İyimser)

Tipik popüler optimist karakteri duygusallık ve kanıtlayıcılıktır. İşi eğlenceye dönüştürürler ve hepsi insanlarla birlikte olmayı severler. Sempatiktirler ve yaşamdan aldıkları türlü zevkleri renkli tariflerle anlatırlar. Her zaman en iyiyi isterler. Küçüklüklerinden beri eğlenceye ve oyunlara meraklıdırlar.Renkli Kişilikleri ve doğal karizmaları , insanları onlara iter. Bulundukları ortamlarda hep ön plnda gözükürler. Ofis hayatında da dikkat çekerler. Partiler düzenlerler. Organizasyonların oluşturulmasında ön ayak olurlar.


Melankolikler;
Belli Başlı Karakter Özellikleri ( İçedönük – Düşünceli – Karamsar )
Hani popüler optimistler ne kadar dışadönükse melankolikler de bir o kadar içedönüktür. Popüler optimistler ne kadar konuşmayı ve her şeyi açığa dökmeyi seviyorlarsa , melankolikler de o kadar susmayı tercih ederler. Onlar sessiz ve düşüncelidirler. Popüler optimistler hayata ne kadar pempe gözlüklerle bakıyorlarsa melankolikler de bir o kadar karamsar bakarlar dünyaya. Melankolikler her zaman problemin kaynağına inmek isterlerOlayların sadece görünen kısımlarıyla ilgilenmezler.İçindeki gerçekleri de araştırırlar. Popüler optimistler konuşur, Güçlü klorikler yapar, Barışçıl soğukkanlılar seyreder ve melankolikler de işin planlanmasını ve ayrıntısına kadar düşünülmesini sağlar.


Güçlü Klorikler :
Belli B aşlı Karakter Özellikleri ( Dışa dönük – Yapıcı – iyimser )
Güçlü klorikler imkansızı hayal eden ve en ulaşılmaz yıldıza ulaşmayı hayal eden insanlardır. ”Robert Browning ; Bir insanın ulaştığı nokta onun sınırlarını aşmalıdır, Yoksa cennet neye yarar ki?” diye düşünür. Her zaman amaçlar , ulaşır, başarır. Popüler optimistlerin konuştuğu, melankoliklerin düşündüğü ortamlarda güçlü klorikler ortaya bir şeyler çıkartır.
Güçlü klorikler her ikisi de dışadönük ve optimist oldukları için popüler optimistlerle benzeşirler. Güçlü klorikler herkesle kolaylıkla iletişim kurabilir ve kendisi işin içinde olduğunda her şeyin yoluna gireceğini bilir. Diğer karakterlerden daha çok işin içindedir ve sizin kendi konumunu anlamanızı sağlar. Çünkü genellikle lider olma özelliklerine sahiptir ve çoğunlukla hangi kariyeri seçerse seçsin en tepeye tırmanır. Plitik liderlerin büyük çoğunluğu güçlü kloriktir.  Öncelikle şunu belirtmemiz gerekirki güçlü klorikler kadar liderliğe aşık başka bir karakter özelliği daha yoktur. Bir şeyleri yönetmek ama doğru olarak yönetmek onlar için bir tutkudur. Onlar daha çocukluklarından itibaren ilerki hayatlarında ne olmak istediklerini bilirler ve bunuda ailelerine ve yakın çevrelerine de bildiriler.


Barışcıl Soğukkanlılar;
Karakter Özellikleri ( İçedönük – Olaylara seyirci – Karamsar )
Barışçıl soğukkanlılar hepimize , kafamızı taktığımız şeylerin, “Aslında o kadar da önemli olmadığını “ gösteren bir gruptur. Barışçıl soğukkanlılar tüm karakterler içinde anlaşması en kolay olanıdır.Herkes onların yakınında olmaktan memnundur. Oturtuldukları her yerde mutludurlar ve programlarının değişmesi onları rahatsız etmez. Arkadaşlarını severler ama yalnızda mutludurlar. Dengeli olmaya çalışırlar. Hayatı en uç noktalarında yaşayamazlar. İki uca da belli mesafede dururlar. Ama buu korkmadan yaparlar. Dikkati kendi üzerine çekmekten sakınır;sessiz sedasız kendisinden bekleneni, hiçbir takdir beklemeden yerine getirir. Onlar görev adamıdırlar. Barışçıl soğukkanlılar tabiri caizse bir il durumunda kimse onlardan yardım istemediği sürece arkalarına yaslanırlar. Ancak yardım istendiğinde de hiç bir şey olmamış gibi gider , sakince yardım ederler. Bu durum özellikle güçlü klorikleri kızdırabilir. Onların kişilikleride çok karmaşık değildir. Çevreleri tarafından kolaylıkla anlaşılırlar. Yumuşak başlıdırlar. Çok ileriyi düşünmeyi sevmezler. Bir kanepede oturuyorlarsa durgun derli toplu ve sessiz bir şekilde otururlar ve çevrelerini seyretmekten zevk alırlar. Popüler optimistler çığlıklar atar, güçlü klorikler tepinir, melankolikler siner ama barışçıl soğukkanlılar olay ne olursa olsun sakin kalabilirler. Sabırlıdırlar ve hayatla barışık yaşarlarAncak onlarda da melankoliklerdeki kadar olmasa da bir miktar karamsarlık vardır. Ayrıca güçlü kloriklerden sonra yönetim yeteneği olan ikinci gruptur. (Ancak onların bu yetenekleri güçlü kloriklerde olduğu gibi doğuştan değildir. Öğrenmeyle gerçekleşir). İnsanlarla kolay anlaşırlar. Ayrıca onların çok da arkadaşları vardır. Son olarak ta barışçıl soğukkanlıları çok iyi dinleyiciler olarak nitelendirebiliriz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ