Eski Mısır inanışında bereket ve hasat tanrısı...

Min,

Çöllerdeki seyyahların koruyucusu, hasat ve bereket tanrısı.  Ona güç ve iktidar Tanrısı da denilmektedir.

Min başında iki tüy ve kırmızı kurdelalı bir taç, erkeklik organı erekt ve sağ elinde bir kamçısı vardır.

Erkeklikte seksin tanrısıdır. Koptos'ta tapınılır.

Yunanlılarda bu tanrı Yunan tanrısı Pan ile birleştirilmiştir. Bu tanrıya adak olarak koç kesilir. Min'e tanrıça İsis'le beraber de tapınıldığına rastlanmaktadır. Her yıl hasat mevsimi geldiğinde onun adına kutlamalar yapılır. Ayrıca bu tanrı kervanların kouyucusu olarak da bilinir.Min'in kökeni Kızıldeniz'e kadar uzanır. Tanrı Min'in Horus'la büyük kavgaları olmuştur. Ve bunun sonucunda Ra ikisinin de barışmasını emretmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ