Atom numaraları 89 ile 103 arasında yer alanradyoaktif elementlere verilen ad....

Uranyum- uranium
Aktinitler, 
Periyodik tabloda yedinci sırada yer alan elementlerdir. Atom numaraları 89 ile 103 arasında olan 15 radyoaktif elementten oluşur.

Bunlar: 
Aktinyum - Toryum - Protaktinyum -Uranyum - Neptünyum - Plutonyum - Amerikyum - Küriyum - Berkelyum - Kaliforniyum - Aynştaynyum - Fermiyum - Mendelevyum - Nobelyum - Lavrensiyum


Geçiş elementlerinin bir alt serisindedirler ve doğada çok ender bulunurlar. Aktinyum - Toryum - Protaktinyum -Uranyum elementleri doğada bulunurlar. Diğerleri nükleer reaksiyonlarla elde edilmektedir. Aktinitler ismi serideki ilk element olan Aktinyum' dan alırlar. Esasen elementlerin radyoaktivitelerini ima eden Yunanca  (aktis) "ışın" kelimesinden aktinitler adını alır. Bu elementlerin en önemli ortak özelliği bütün izotopları radyoaktiftir ve kolaylıkla çekirdek bozunmasına uğrayan kararsız ve ağır metallerdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ