Asker...

Er, Sü, Su, Çeri,

Asker, Orduda görevli er' den mareşal' e kadar bulunan kişilere verilen isimdir. Eski Türkçedeki karşılığı Su dur. Subaşı ise erbaşlar için kullanılırdı. Kökeni Latince exercitus=ordu olan asker kelimesinin Arapça şekil değiştirmiş hali Türkçe'ye geçmiştir.

Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel kanunlarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan şahıslar için de kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ