Zincirleme...

Teselsül, Zincirleme, Zincir gibi birbirine bitişik kısımlar olma. Silsile peyda etme. Zincirleme halinde olan, birbirine bağlı, silsile, dizi.
Bazı şeylerin zincirleme olarak birbiri ardınca dizilmeleri; eşya ve olayların birbirine dayanarak arka arkaya gelmeleri. Mümkün olan eşya ve olayların husûle gelmede birbirlerinin müessiri olarak, yani birbirlerine sebep müsebbeb (illet ve ma'lûl) olarak mazi yönünde bir noktada durmaksızın sonsuza doğru devam etmesi.

Silsile; 
1. birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra
2.bilinen en eski atalardan yaşayan torunlara kadar aile sırası


Müteselsil; Birbirini takib eden. Zincirleme, arasız, uzayıp giden. Birbirine bağlı olarak, peşpeşe devam eden.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ