Tören ve alaylarda padişahın ya da vezirin yanında yürüyen görevliler...


Şatır, Tören Kıtası Eri.

Osmanlı Devleti Ordusu (Ordu-yi Hümâyûn) 'nun tarihi iki ana döneme ayrılabilir. Klasik dönem, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olan 1299 yılı ile 19. yüzyılın başlarındaki askeri reformlar arasındaki dönemi kapsamaktadır. Modern Dönemde ordu, Hava Ordusu, Deniz Ordusu ve Kara Ordusu olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ