Tabakalanma, dilinim, yarılım...

Klivaj (Cleavage ), 

Tabakalanma, Şistozite, Dilinim, Yarılım(Splitting) , Bir erke düzeyi ya da izge çizgisinin iki, üç... düzey ya da çizgiye ayrılması. 

1) Cevher, kömür ve yan taşlarda teşekkül etmiş olan ve genellikle gözle görülmeyen çatlaklar. Kazı işlerinde kolaylık sağlaması bakımından bu çatlaklardan yararlanılır.

2) Petrografide, tabakalaşma yüzeyleri ile büyük bir açı yapacak şekilde teşekkül etmiş olan ve kolayca ayrılma veya yarılma özelliği gösteren birbirine paralel yüzeyler. Klivaj basınç sonucunda oluşur, kayaçlara sekonder bir yapı verir. Bu basınç, bazı kayaçlarda da yeniden kristalleşmeye (rekristalizasyon) neden olur.

3) Kristalografide, kristallerin birbirine paralel yüzeylerinin kolayça birbirinden ayırma özelliği.
Klivaj düzlemleri diye bilinen belirli kristallografik düzlemler boyunca kırılma meydana gelirse, buna klivaj kırılması denir. Klivaj düzlemleri en düşük yüzey enerjisine sahip düzlemlerdir. Bu tip kırılma, klivaj düzlemine dik normal gerilmelerin kritik bir değeri aşması ile klivaj düzlemine dik atom bağlarının koparılması sonucunda olur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ