Ormandan açılan tarla...

İlit, Keleme, Hopur, Göynük, Soku, Örtek, Kırık, Kırma, Söküntü,

Ormandan açılan tarla, açma anlamına gelen soku keliesi kullanılmaktadır. Bu anlamda Anadolu'da muhtelif kelimeler kullanıldığını biliyoruz.

Göynük 'orman sökülerek veya yakılarak yapılan tarla' anlamında kullaılmaktadır. Sinop ilinde tarla yapmak için ormanda yakılan yerlere kök/ük adı da verilir. Orman yakılarak veya kesilerek açılan tarlalara Adana ve Konya çevrelerinde hopur adı verilir. Adana çevresinde ört/ek diye bir kelime tespit edilmiştir, anlamı 'ormanı yakarak açılan tarla'dır. Başka bir kelime: kırık 'ormandan açılmış tarla' (Samsun, Ordu). Tokat ilinde kırık yeri-'ne kırma kelimesi kullanılmaktadır İçel çevresinde 'ormandan açılan tarla' anlamında kullanılan keleme kelimesi de tespit edilmiştir Zonguldak, Tokat ve Kastamonu illerinde 'ormandan açılan tarla' anlamına gelen ilit kelimesi kullanılır. Ormanları yakarak, keserek veya sökerek açılan tarlalara verilen birtakım adlar daha vardır : Antalya ve İçel çevrelerinde kullanılan ütük kelimesi gibi : 'ormandan yakılarak açılan yer, tarla'. Sinop ve Samsun illerinde ormandan açılan yeni tarlalara sökme adının verildiğini biliyoruz. Son olarak, Kastamonu köylerinde ekim için boz yerden veya ormandan açılan tarlaya söküntü de denir. Şu halde, soku kelimesinin de — sökme ve söküntü kelimeleri gibi — 'ormandan açılan tarla' anlamına geldiği açıktır.

Orman arazileri 2B, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesi B Bendi için kullanılan bir kısaltmadır. Bu tabir, orman vasfını yitirmiş araziler için kullanılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler 2B olarak tanımlanmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ