Halk edebiyatında "mahlas" anlamında kullanılan sözcük...

Tapşırma,

Mahlas
, Türk halk edebiyatında, şairlerin asıl adlarının yerine kullandıkları takma ada denir. Halk edebiyatında çok geçerli ve önemli bir gelenektir. Aşıkların çoğunun asıl ismi unutulmuş, mahlasları isim olarak kullanılır olmuştur. “Kendini tanıtma, bildirme” anlamına gelen Tapşırma, şiirin son dörtlüğünde yer alır.
Örneğin: Aşık Ruhani'nin asıl adı Mustafa, Dadaloğlu'nun asıl adı Veli, Gevheri'nin ki Mehmet'dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ