Başlıca üyesi Fransız yazar Jules Romains olan ve toplumun ortak bilincini dile getirmeyi amaçlayan edebiyat akımı...

Ünanimizm,

XX. Yüzyıl başlarında bireyci dünya görüşüne ve simgecilik akımına bir tepki olarak doğmuş, Jules Romains tarafından kurulan, fertlere değer vermeyerek topluluğu meydana getiren tek ruhu konu olarak ele alan edebiyat akımıdır. Temeli toplumsal bir mistisizme dayanmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ