Yunus Balığının en iri bir türü...

Falyanos,
Rumca: falianos.
(Balaena mistycetus),
Bir tür iri yunus.
Yunus balığının iri bir türü.
Yunusbalığıgiller ( Delphinidae ) ailesi, yunusbalıkları ve domuzbalıklarından oluşur. 

Yunusbalığının 18 cins ve 62 kadar türü vardır. Okyanuslarda ve birçok büyük ırmağın haliçlerinde yaşarlar. Yunusbalığı adı genellikle, ağız kesimi gaga gibi uzamış, ince akıcı biçimli gövdeli küçük balinagiller için (domuzbalığı) adıysa, ağız kesimi küt ve gövdesi tıknaz balinagiller için kullanılır.

Çok hareketli olan yunuslar, memeliler içinde en iyi yüzen ve dalan hayvanlar. Yüzmelerinde en etkili yapıları da kuyruk yüzgeçleri. Kuyruk yüzgeçleri balıkların tersine, yatay konumlu ve bu yüzgeçlerini seri bir biçimde aşağı-yukarı hareket ettirerek hızlı yüzebiliyorlar. Yüzerken hızları saatte 35 km'ye ulaşıyor. Islığa benzer, çok güçlü sesler çıkartıyorlar ve sesleri teknelerin çevresinde dolaşırlarken suyun dışındakiler tarafından duyulabiliyor. Derileri diğer pek çok memeliden farklı olarak kılsız ve pürüzsüz. Bunun yerine ısı yalıtımını sağlamak için derilerinin altında kalın bir yağ tabakası görülüyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ