Sularını bir denize yada göle gönderen bölge...

Aklan,
Maile, 
Sularını bir denize yada göle gönderen bölge.
Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.
Irmak, dere, çay, küçük akarsu. 
Eğimi, inişi fazla olan yer, meyilli, eğimli.

Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer. 
Akıntılı, hızlı akan su, akıntılı su kanalları.
Yeşil kabuğu kolay soyulan iyi cins ceviz.
Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ