Siper, hendek...

Or,
Ür,
Trench,
Kazamat.
Halk dilinde, düşman saldırısına karşı koymak için düzenlenmiş yer, önü hendekli toprak tabya, hendek.
Önü hendekli siper. Kale hendeği,
Siper, hendek, 
Farsça, siper, (ﺳﭙﺮ).

Hendek, 
Afyon yöresinde, Halk Ağzında hendeğe ür denir.
Korunmak, gizlenmek maksadıyle arkasına, altına veya içine sığınılacak, saklanılacak şey.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ