İçine sıvı vermek amacıyla bir damara sokulabilen ince boru...

Kateter,
Vücut boşluklarına teşhis ve tedavi amacıyla özellikle damarlar içine ilaç ve sıvı vermek ve bunlardan, mesela mesaneden sıvı almak için özel hazırlanmış tüpler (borular). Değişik maksatlar ve değişik bölgeler için özel tipte kateterler yapılmıştır.
İçine sıvı vermek amacıyla bir damara sokulabilen ince boru.

Teşhis ve tedavi amacıyla vücut boşluklarına, damarlar içine ilaç veya sıvı vermek veya almak için özel olarak hazırlanmış tüp.
Kalp kateterizasyonu özel bir durum olup, kalp hastalıklarının teşhisinde önemli bir metoddur. Kalp kateterizasyonu ile birlikte kalbin ve büyük damarların filmleri de çekilir. Uygulanan metodlardan, özellikle bir cerrahi müdahaleden önce kalpteki bozukluğun kesin olarak yerini ve derecesini tesbit için faydalanılır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ