Daha çok sığırların kanını emen ve "büvelek" de denilen bir sinek...

Büve, 
Büvelek, 
Büğelek,
İvez,
Kan emen bir sinek türü, 

Sığır sineği (Tabanus bovinus) .
İki kanatlı, yaklaşık 2 cm uzunluğunda ve kısa boynuzlu, tıknaz gövdeli bir sinektir. İri gözleri vardır. 
Larvaları özellikle sığır ve atların, ara sıra da insanların derisi altına yerleşir.

Kısa ama güçlü hortumuyla memeli hayvanların derisini delerek kanlarını emer, nokra adı verilen hastalığa yol açar.
Cız Sineği,
Güğüm sineği, 
İğrice, İmiç, 
Nokra sineği, 
Okra sineği, 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ