Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları...

Kapitülasyon,
Fransızca capitulation.
İngilizce: capitulation.
Osmanlıca, İmtiyazat-ı ecnebiyye.
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları.
Bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklar.
Latince caput' tan (baş) gelir ve baş eğmek, teslim anlaşması yapmak.
Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak ve ayrıcalıklara kapitülasyon denir. Kapitülasyonların çoğu iki taraf için geçerli olsa da ekonomisi güçlü olan taraf kapitülasyonlardan fayda sağlarken ekonomisi zayıf olan taraf kapitülasyonlardan zarar görmüştür.

Bir devletin kendi ülkesinde yabancı tebaaya tanıdığı bazı hak ve imtiyazları hükme bağlayan anlaşma ve bu anlaşmanın doğurduğu hakların kullanılması durumu, yabancılara tanınan imtiyazlar, imtiyazat-ı ecnebiyye.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ