Ambar, kiler...

Haro,
Kiler,
Farsça: kilar.
Rumca: kellari.
Ambar,
Ambar içindeki erzak konan bölmeye verilen ad.

Tahıl ambarındaki bölmeler.
Ambar ya da samanlık içindeki bölme.
Kilerde tahıl, un konulan derin bölüm.
Evlerde yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap.
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap.
Erzak ve yiyecekleri saklamaya mahsus oda.

Doğu Karadeniz Bölgesinde ise genelde kiler ya da tahıl ambarı olarak kullanılan tahtalardan yapılan dört direkli küçük eve Nalya yada Serender adı verilir.

Haro sözcüğünün başka anlamları:
Değirmende unun yapıldığı yer.
Saç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ