Yabani bezelye...

Külür,
Külül, Kürül,
Pinpin, Bıyık,
Yabani bezelye.

Sultani Bezelye.
Lüvana,
Fabaceae (Baklagiller) familyasından Tetragonobulus türü bir bitkidir. Yem Bezelyesi de denir.
Bazı bezelyeler de parşömen denilen sert tabaka olmayıp, Sultani bezelye veya yaprak bezelye, tane yapmayıp kabuğuyla birlikte yenilir. Bunlar Yem Bezelyesidir.
Başka bir türde taneleri iri olan yani araka bezelyesidir.     Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ