Toplumda yada bireyde, ölçü ve değerlerin çökmesi sonucunda oluşan dengesizlik durumu..

Anomi,
İngilizce: anomie, 
Kuralsızlık,
Normsuzluk.
Düzensizlik.
Doyumsuz bir irade.
Anomi terimi Yunanca bir kelime olup "ka­nunsuzluk" ya da "normsuzluk" anlamına gel­mektedir.

Toplumda yada bireyde, ölçü ve değerlerin çökmesi sonucunda oluşan dengesizlik durumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ