Tercüman-ı Ahval' ı çıkaran gazeteci ve yazar...

Agah Efendi,
Tercüman-ı Ahval,
İstanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel Türkçe gazetedir. Agah Efendi ve Şinasi tarafından önceleri pazar günleri çıkarıldı. Sonra üç güne çıkarıldı. Ahmed Vefik Paşa, Şinasi, Ziya Paşa, Refik Bey bu gazetede yazdılar. 

Tercüman-ı Ahval' ın 1866 yılında yayınına son verildi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ