Pas önleyici astar boyaların hazırlanmasında kullanılan kırmızı boya...

Sülüğen,
süleğen,
Sülyen,
Astar olarak kullanılan kızıl boya.
Halk ağzında süleğen olarak da geçer.
Halk dilinde, Sülyen.
Kurşun oksit.
Kırmızı kurşun oksit, Sülüğen, minyum (Pb3O4).
Erimiş kurşunun, bir hava akımında yükseltgenmesiyle üretilen, çok yoğun ve zehirli, pas önleyici astar boyaların hazırlanmasında kullanılan kırmızı boya.

Boyacılıkta pastan koruyucu ve astar olarak kullanılan, kırmızı renkli toz halindeki kurşun oksitlerin karışımı boya.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ