Minyatürcü, Minyatür yapan sanatçı...

Minyatür
Çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. Kırmızı bir renk veren ve Latince adı minium olan kurşun oksit kullanılmasından minyatür sözcüğü türetilmiştir. Minyatür daha çok kağıt, fildişi ve benzeri maddeler üzerine yapılırdı. Minyatür sanatçısı için de resim yapan, ressam anlamına gelen nakkaş ya da musavvir denirdi.
Ünlü minyatür sanatçıları; Nasuh (Matrakçı), Nigari (Reis Haydar), Nakşi, Abdül Celil Levni (Lale Devri), Rıza Abbasi, Horasanlı Aka Mirek, Şah Kulu, Bihzad,

Günümüz sanatçıları;
Prof.Dr. Süheyl Ünver,
Günseli Kato
,
Nusret Çolpan,
Gülbün Mesera
,
Gülçin Anmaç,
Azade Akar,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ