Köydeki işlerin elbirliği ile bitirilmesi...

İmece,

Köyde yada köy topluluğu içinde işlerin gönüllü ya da zorunlu olarak ve elbirliği içinde yapılmasıdır. İmece yazılı olmayan hukuka dayalı, herkes tarafından kabul gören bir dayanışma örgütüdür. Yapılacak işler için her ev iş gücü açığını karşılamak zorundadır. Eğer para da toplanacaksa her ev gücü oranında katkıda bulunur ve buna Salma denir. Çerkezler(Adigeler) imeceye "hafı" derler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ