Altı ayla iki yaş arasındaki erkek koyun ...

Toklu, 
Tohlu, Toğlu.
Kıpçakçada Toklı,
Bir yaşında erkek koyun.
Altı aylıkla bir yaş arasındaki kuzu.
Altı ayla iki yaş arasındaki erkek koyun.
Altı aylıktan bir yaşına kadar olan erkek kuzu.
Bir - iki yıllık kuzu, 
Doğurmamış koyun.

Toklu, boynuzu çıkmayan (koyun).
Toklu, küçük baş hayvan.
Erkek koyun.

Koyunlara yaş ve cinslerine göre verilen ad;
Öveç, İki yaşından sonraki erkek koyun.
Şişek, Altı ayla iki yaş arası dişi koyun.
Marya, İki yaşından sonraki dişi koyun.
Gış (Kış), Kış ortasında doğan kuzular.
Görpe Kuzu, Mart ve Nisan aylarında doğan kuzu.
Kuzu, Altı aylığa kadar olan koyun yavrusu.
Emlik, Zayıf olduğundan koça gelemeyen, Mayıs ayına doğru doğan kuzu.
Koç, Yaşlı öveç ( 3 - 4 yaşında ).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ