Ayaksız olduğu için yılan sanılan, solucanla beslenen, bir tür kertenkele...


Babaköş (anguis fragilis),
Yılana benzeyen, oysa gerçekte bacaksız kertenkelelerden olan sürüngen hayvan (al. Anguis fragilis).

Güneydoğu Avrupa'da ve Asya'nın Kafkasya'dan İran'a kadar uzanan kesiminde yaşayan, genellikle fındık kabuğu renginde olan babaköş, alacakaranlıkta avladığı küçük omurgasızlarla beslenir. Kuyruğu dayanıksızdır; sertçe tutulduğunda ya da sopayla vurulduğu zaman hemen kopar ve çok uzun olduğu için, hayvanın ikiye bölündüğü izlenimi uyandırır; yılan biçimindeki gövdesinin uzunluğu 35-50 cm'dir, bunun üçte iki ya da yarısı kuyruktur (ayak, bacak yoktur).  Başı ile boynunun aynı kalınlıkta olmasıyla yılandan ayırt edilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ