Papaz çömezi, Hristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı


Diyakoz-Diakonos (Yunanca)
Diyakon


Katolik, Anglikan ve Ortodoks kiliselerindeki 3 yüksek ruhban derecesinin ilk basamağı olan diyakozluk rütbesini haiz kişidir. Diğer 2 rütbe ise sırasıyla papazlık (vaizlik) ve piskoposluktur.

Kelimenin etimolojik kökeni Eski Yunanca, "hizmetli", "hizmetçi", "yardımcı", "haberci" manalarına gelen diakonostur. Günümüzde diyakoz kısaca papaz yardımcılarına verilen isimdir.

Diyakozluk diğer ruhban derecelerini almak için ilk temeldir. Yani peder olmak isteyen kişi önce diyakoz olmak zorundadır. Sadece ruhbanlık gizemi ile pederlik derecesini almış kişiler piskopos ve papaz olabilirler. Diyakozlar evlenseler dahi bu görevlerinde kalabilirler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ