Önü kapalı bir tür uzun ceket...

İstanbulin,
Tanzimat' tan Meşrutiyet'e kadar Türkiye'de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi, redingot.

Osmanlı İmparatorluğunda 1800’ lü yılların son yarısında Sultan Abdülaziz döneminde Yenilikçi kesimin kullandığı bir tür ceket olan istanbulin, o yıllarda üst tabaka diye hitap edilen memur
sınıfındaki erkekler tarafından kullanılırdı .

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ