Altın postu aramaya çıkan Argo gemisinin kaptanı ...

İason,

Gürcü kızı Medea Argonatların önderi İason’ a aşık olur. Adı hızlı anlamına gelen Argo gemisi Karadeniz' in Kolkhis ülkesinde Altın Postu aramaya giden kahramanlar için yapılmış elli beş kürekli bir gemiymiş. Onu yapan ustanın adı da Argos imiş.  

Sefere katılanlar Troya efsanesi kahramanlarından önceki kuşaktan kişilerdir. Mythos yazarlarının bunlar üstüne verdikleri listeler birbirini tutmaz, ama genellikle en ünlü kahramanlar şunlardır: İason, gemi ustası Argos, dümenci Tiphys, ozan Orpheus, Idmon, Amphiaraos ve Mopsos adlı biliciler, Boreas' ın oğulları Kalais'le Zetes, Kastor' la Polydeukes, Peleus' la Telamon, Meleagros, Herakles ve daha başkaları.

Altın Post, bir zamanlar Athamas' ın çocukları Phriksos' la Helle' yi sırtına alıp Yunanistan' dan Karadeniz' deki Kolkhis ülkesine kaçıran kanatlı koçun pöstekisidir. Kız kardeşi Helle Boğazları geçerken denize düştükten sonra, Phriksos tek başına Kolkhis' e varır ve kendisini iyi karşılayan Aietes' e Zeus' a kurban ettiği koçun altından olan postunu verir. Aietes de bu eşsiz postu tanrı Ares' e adanmış bir korulukta saklar (Athamas, Phriksos, Helle, Aietes).

Argonaut'lar Altın Post' u geri istemek için kral Aietes' in karşısına çıktıklarında, kralın kızı Medeia İason' u görür ve büyük bir aşkla ona tutulur. Güçlü bir büyücü olan Medeia bundan böyle Argonaut' ların ve İason' un bütün işlerini eline alır ve dilediğince yönetir. Kral Aietes görünüşte Altın Post' u vermeye razıdır, ama bir ejderi öldürmesini, ateş püsküren, tunç ayaklı iki boğayı boyunduruğa koşup öldürülen ejderin dişlerini ekmesini şart koşar.

İason ister istemez bu koşullara evet der. Medeia araya girer, İason' a kendisini eş olarak almaya söz verirse yardım edeceğini bildirir. Sonra da yiğide büyülü bir merhem hazırlar. Bedene sürüldü mü bu merhem deriyi silah geçmez hale sokar, bir gün boyunca ne yaralanır, ne de ölür. Ejderhanın dişlerini toprağa ektikten sonra silahlı adamlar biteceğini, aralarına bir taş atarsa, bunların kavgaya tutuşup birbirlerini öldüreceklerini de söyler.

Medeia' nın dediği gibi olur, İason boğaları boyunduruk altına sokmayı ejderin dişlerini tarlaya ekip üstünde fışkıran silahlı adamları birbirlerine Öldürtmeyi başırır. Ne var ki Aietes gene de Altın Post' u vermeye razı olmaz. Argo gemisini yakmaya ve Argonaut' ları öldürmeye kalkar, ama Medeia daha hızlı davranmış, İason' la el ele vererek Altın Post' u bekleyen ejderi uyutmuş ve koçun pöstekisini alıp Argo gemisine kaçırmışlardır. Ertesi sabah Argo gemisi şafak sökmeden yola çıkar.

Medeia babasının kendilerine yetişememesi için korkunç bir çareye başvurmuştu. Yanına aldığı küçük kardeşi Apsyrtos' u kesip doğradı ve parçalarını yol boyunca serperek uzaklaştılar, arkalarından gelen Aietes' le adamları Apsyrtos' un parçalarını toplamakla vakit kaybettiler, bu yüzden Argonaut' lara yetişemediler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ