Denizli ilinde ünlü bir antik kent ...

Laodikeia, 
Laodikya Antik Kenti, 
MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş  olan Laodikeia, Denizli'nin 6 km. kuzeyinde Pamukkale'de bulunur. Lykos ırmağının güneyinde bulunan antik kent o dönemlerde büyük ticaret ve finans merkezi olarak kullanılmıştır. 

Denizli'deki diğer Antik kentler;
Colossae antik kenti,
(Denizli'den 25 km. uzakta, Honaz ilçesinde). 
Hierapolis (Kutsal Şehir, Holy City),
Attuda,
Attuda Antik Kenti,
Sala (Denizli, Güney ilçesinde),
Tralla (Denizli, Güney ilçesinde)

Yılancık hastalığına verilen bir başka ad ..

Erizipel,
Yılancık,
Yılancık Hastalığı,

Deri altına giren bir mikrobun (Streptokok) oluşturduğu bulaşıcı bir akut enfeksiyon hastalığıdır. 

Derinin altında mor veya kırmızı kabarcıklar oluşur. 
Bu kabarcıklar ödem şeklindedir.


Hastada yüksek ateş ve titreme görülür. Bulaşıcıdır.

Antiseptik merhemler sürülerek tedavi edilir. Bu arada penisilin kullanılır. Bol bol sıvı tüketilmelidir.

Göstergebilim ...

Semiyotik  
記号論

Gösterge bilimi.
İm Bilimi.
Fr. sémiotique, 
İng. semeiotic, 
Alm. Semiotik.
Semptomatoloji.

Yunancada işaret anlamına gelen semeion (σημειωτική) kelimesinden gelir.
Simge, sembol ve işaretleri anlama ve yorumlanma süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesi bilimidir. Görüntü 0larak (resim, fotoğraf) gösterilen, belirttiği şeyi doğrudan doğruya canlandıran bir göstergedir. Bir nesneyle ilişkilendirilen kurduğu gerçek ilişki nedeniyle, bu nesne tarafından belirlenen bir göstergedir. Ateşi belirleyen gösterge, duman simgesi, uzlaşmaya dayanan bir göstergedir. Adaletin simgesi terazi olarak imgelenmiştir.

Fransızlar semiyoloji terimini kullanmışlar, bugünkü anlamda ilk kez John Locke tarafından 1690 yılında kullanılmıştır. Semiyotik, mana bilimi, dil bilimi, fonetik, mimarlık, sosyoloji, psikanaliz ve daha bir çok bilim dalı gibi disiplinler arası bir disiplindir. Kültürel kodlar, örf ve adetler, ananeler mana süreçlerine göre işaret sistemleri inceleme alanına girmektedir. Yapısalcılığın modeli olarak düşünülmektedir. İşaret bilimi, temel birim olarak işaret kavramından yola çıkar. İletişim ve haberleşmeye ilişkin olaylar ve olgular üzerinde çalışır. 

Türkiye'de 1960'lı yıllardan bu yana gösterge bilim olarak bilinmiştir. Fazla yaygın olarak kullanılmayan imbilim, semiyoloji olarak  kullanılmaya başlanmıştır. Semiyotik, gösterge bilim olarak bilinir.

Göstergebilim ...

Semiyotik  
記号論

Gösterge bilimi.
İm Bilimi.
Fr. sémiotique, 
İng. semeiotic, 
Alm. Semiotik.
Semptomatoloji.

Yunancada işaret anlamına gelen semeion (σημειωτική) kelimesinden gelir.

Simge, sembol ve işaretleri anlama ve yorumlanma süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesi bilimidir. Görüntü 0larak (resim, fotoğraf) gösterilen, belirttiği şeyi doğrudan doğruya canlandıran bir göstergedir. Bir nesneyle ilişkilendirilen kurduğu gerçek ilişki nedeniyle, bu nesne tarafından belirlenen bir göstergedir. Ateşi belirleyen gösterge, duman simgesi, uzlaşmaya dayanan bir göstergedir. Adaletin simgesi terazi olarak imgelenmiştir.

Fransızlar semiyoloji terimini kullanmışlar, bugünkü anlamda ilk kez John Locke tarafından 1690 yılında kullanılmıştır. Semiyotik, mana bilimi, dil bilimi, fonetik, mimarlık, sosyoloji, psikanaliz ve daha bir çok bilim dalı gibi disiplinler arası bir disiplindir. Kültürel kodlar, örf ve adetler, ananeler mana süreçlerine göre işaret sistemleri inceleme alanına girmektedir. Yapısalcılığın modeli olarak düşünülmektedir. İşaret bilimi, temel birim olarak işaret kavramından yola çıkar. İletişim ve haberleşmeye ilişkin olaylar ve olgular üzerinde çalışır. 

Türkiye'de 1960'lı yıllardan bu yana gösterge bilim olarak bilinmiştir. Fazla yaygın olarak kullanılmayan imbilim, semiyoloji olarak  kullanılmaya başlanmıştır. Semiyotik, gösterge bilim olarak bilinir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ