Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse...

Otorite,
Yetke, 
Sulta, 
Velayet,
Fransızca: autorite.
İngilizce: authority,
Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü; yetke, sulta, velayet.
Siyasi veya idari güç.
Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse.
Yaptırma ya da yasak etme gücü.

Bir toplumun sosyal, kültürel ve hukuku yapısına uygun olarak ortaya çıkan meşru ve kurumsallaşmış güç kullanım şekli.
Örgütteki bireylerin istekli ve koşulsuz üstlerinin talimatına uymalarını sağlayan harekete geçme hakkı veya yasal güç, yetki.
Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser.
Yetki; egemenliği kullanma, buyurma kudreti.
Kumanda etme hakkı, itaat ettirme iktidarı.
Kendi alanında hükümleri doğru olarak kabul edilen, söz sahibi insan veya eser.

Otoriter:
Sözünü kabul ettiren, dediğini yaptırma veya yaptırmama gücüne sahip olan, hükmünü yürüten (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ