Küme, yığın ...

Küm,
Lig,
Küme, 
Fr. Groupe
İng. league.
Grup,
Takım,
Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk.
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup.
Toplumsal örgüt ya da amaç söz konusu olmadan bir araya gelen topluluk.

Yığın,
Loda,
Öbek,
Çom,
Tomar.
Tümsek biçimindeki yığın. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ