Bir organ, yapı veya bütünün doğal veya yapay olarak sınırlanmış her bir bölümü...

Segment,
Fransızca segment,
İngilizce segment, metamere.
Almanca segment.
Bölüt.
Kesim
Parça.
Bir organ, yapı veya bütünün doğal veya yapay olarak sınırlanmış her bir bölümü.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ