Çağan, Kimi Türk topluluklarında Nevruz verilen ad ...

Çağan,
Yeni Kün,
Yeni Gün,
Navrız,
Ergenekon
Nevruz, (Farsça).
Farsça: Nou ruz,
Kürtçe: Newroz,
Özbekçe: Navruz,
Türkmence: Nowruz,
Kazakça: Naurız,
Kırgızca: Nooruz,
Azerice: Novruz,
Kırım Tatarcası: Navrez.
M.Ö 3.yy’dan beri Türk topluluklarında, Yeni Kün, Yeni Gün, Çağan, Navrız, Ergenekon gibi isimlerle kutlana gelen Nevruz; birlik ve beraberliğin simgesi olmuştur. 
Nevruz’un İslamiyetten önce ortaya çıkması, özellikle Müslüman olmayan Türk toplulukları tarafından kutlanmaya başlamış olması, din ve mezhep ile ilgisinin olmadığını göstermektedir.

Bayram, şenlik, mutlu gün.
Kimi Türk topluluklarında nevruza verilen ad.
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün. 
Eski bir İran takvimine göre, yılbaşı sayılan mart ayının 22. günü.
Yeni gün. 
İlkbahar. 
Baharın ilk günü sayılan ve güneşin Hamel (Kuzu) burcuna girdiği 22 Marta rastlayan gün. Bu tarihte gece ve gündüz müsâvi olur. , takvim,
İranlıların yılbaşısıdır.
Eski İran takvimine göre yeni yılın ve baharın başlangıç günü. 
Güneşin Koç burcuna girdiği gün.
Çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renkte bir kır bitkisi. 
Nevruz otu.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ