Rati, Hindu mitolojisinde aşk, şehvet ve cinsel zevk tanrıçası . ..

Rati,
Sanskritçe: रति, 

Rati, Sanskritçe keyif ve haz almak anlamında kullanılan ram kökünden türetilmiştir.
Hindu mitolojisinde aşk, şehvet ve cinsel zevk tanrıçası.
Hindu aşk, cinsel nefis, şehvet, ihtiras ve cinsel zevk tanrıçası.
Rati sözcüğü haz alınabilen her şeyi ima etsede her zaman cinsel aşka atfedilir.
Rati, Prajapati Dakşa'nın kızı olarak tanımlanır. Aşk tanrısı Kama'nın dişi karşılığıdır.
Kama'nın baş danışmanı ve yardımcısıdır. 


Tapınak heykellerinde, kitaplarda Rati ve eşi birlikte tasvir edilir. Kama ile birlikte Rati'ye de ibadet edilir. Rati cinsel uyarılma ve haz ile ilgilidir. Bir çok seks tekniği ve pozisyonunun Sanskritçe adı Rati'nin adından gelir. Rati, bedensel ve şehvete yönelik haz almayı ifade eder.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ