Yeni Zelanda’ya bağlı Beyaz Ada’nın kuzeyindeki aktif bir Yanardağ ...

Whakaari,
Whakaari Yanardağı,
Yeni Zelanda’ya bağlı Beyaz Ada’daki  bu Whakaari Yanardağı 2019 yılının aralık ayında patladı. Çok sayıda ölü ve yaralılar oldu (En az 16 ölü, 50'ye yakın yaralı). Patlama sonucunda sismik aktivitenin artması ve yeni patlama riski sebebiyle arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor. 


Whakaari Volkanı, 
Beyaz Ada,
Yeni Zelanda ,

Whakaari volkanı, Yeni Zelanda’nın başlıca iki büyük adasından biri olan Kuzey Adasının yaklaşık 48 km doğusuna konumlanmış Plenty körfezindeki Beyaz Ada üzerindedir. Ada volkandan oluşmasından dolayı Whakaari adası olarak da bilinir. 

Günümüzde halen aktif olan andezit bir stratovolkan türünün en iyi örneklerindendir. Hemen hemen dairesel bir şekle sahiptir. Ada 2 metre çapında ve deniz seviyesinden 321 metre yüksekliktedir. Yeni Zelanda’da bulunan tek aktif volkandır.

Adadan eski zamanlarda sülfür çıkartmak amacı ile (antibiyotiklerin olmadığı eski dönemlerde sülfür antibiyotik amaçlı kullanılıyordu) yapılan çalışmalar 1914 yılında 10 çalışanın hayatını kaybetmesi üzerine kazılara son verilmiştir. 

Bu ada Sümsük kuşları, (Morus serrator) için bir üreme alanı olduğu belirlenmiş ve korumaya alınmıştır. En büyük patlamalar 1981,1983 ve 2019 yıllarında olmuştur.

Muğla yöresine özgü bir tür çorba. ..


Ufalamaç, 
Üfelemeç.
Ufalamaç çorbası,
Ölemeç Çorbası.
Öğlemeç çorbası.

İnce doğranan soğan sıvı yağ ile kavrulur. Toz biber ve su ilave edilerek kaynatılır.
Başka bir kaba konan unun üzerine su çiselenir (serpilir)  ve su damlalarından oluşan hamur topakları elenir. 

Eleğin üstünde kalanlar kaynayan suyun içine eklenir ve biraz daha kaynatılır. Su biraz daha koyulaşınca ocaktan alınarak üzerine limon, nar ekşisi (nerdek, nardek), turunç ve karabiber ekilerek servis yapılır.

Bir miktar una soğuk su serpilerek bir tepsi içinde elle ufalanır, pirinç ebadında veya daha büyük boyda hamur parçaları yapılır. Buna ufalamaç denir. Ufalamaçlar tuzlu suda kaynatılır, pişince karabiber ve tereyağı eklenir. (Fethiye yöresinde yapılır.)

Muğla İlinde bilinen diğer Çorbalar:
Arabaşı,
Bulgur çorbası,
Çilemez (un) çorbası,
Ufalamaç(Üfelemeç).
Ölemeç(öğlemeç) çorbası.
Dutmaç çorbası,
Göce tarhana çorbası,
İnce tarhana çorbası,
Nohutlu paça çorbası,
Nohutlu hamur çorbası,
Tarhana çorbası,
Terbiyeli pirinç çorbası,
Yoğurtlu pirinç çorbası.

Tarım ...

Ziraat,
Tarım.
İngilizce: agriculture, 
Fransızca: agriculture, 
Arapça, ziraat, (ﺯﺭﺍﻋﺖ). 
Çiftçilik, ekincilik.
Kültür.
Bitki yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, çiftçilik, tarım.


İnsanların hayvansal, bitkisel ve diğer maddelere olan gereksinimlerini karşılamak için planlanmış değişik üretim sistemlerini kapsayan geniş bir terim.


Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, satılması, ziraat, tarım.

Tarım kelimesinin diğer kullanılış anlamları;
Tahıldan ayrılmış saman yığını (Kerkük yöresinde).

Yankılanmak...

Çınlamak,
Aksetmek,
Yankılanmak.
İnikas etmek,

Ses vermek, ses çıkarmak, yankı durumunda geri dönmek.
Yankı halinde geri dönmek, aksetmek, inikas etmek.
Yankı vermek.

Faktör ...

Etmen,
Faktör,
Fransızca, facteur,
İngilizce, factor,
Almanca, Faktor, 
Latince, facere
Etmen,   
Etken.
Yapan, işleyen.
Amil,
Arapça, amil, [عامل ] 
Müessir.

Bir sonucun meydana gelmesinde etkili olan unsurlardan her biri, etken, etmen, müessir, amil.

Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde. 

İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.

Birimlerin nicel ya da nitel özelliklerinin değişimi üzerinde etkilerde bulunduğu kabul edilen dışsal etmenler, değişkenler.

Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan. 
Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.

Yağmurdan zevk alan, yağmurlu günlerde mutlu ve huzurlu olan insan ...

Pluviofil,
Pluviofilim,
Pluviophile,
Yağmurdan zevk alan.
Yağmurlu günlerde mutlu ve huzurlu olan insan.
Bu insanlar özellikle sonbahar ve kış mevsimlerini sevmektedirler güneşli havalara hiç yakın değillerdir.

Yağmurun yağmasından zevk alan, yağmurlu havalarda huzur ve neşe dolan insanlar.
Bu insanlar, aynı zamanda güneşli ve aydınlık havaları da sevmezler.
Açık havalarda mutsuz olmak sadece kapalı, kasvetli ve gri havalarda mutlu olmak da pluviofil yapar.

Plüvofil insanlar, yağmurdan sonra ortaya çıkan toprak kokusunun ve suyun derilerine çarptığında yarattığı hissi severler. Yağmur suyunun tadını bile bilen bu kişiler, yağmur yağdığı zaman ellerini sevinçle havaya kaldırıp mutlu olurlar. 

Ben de kestane üzerine yağan yağmuru ve kestaneyi çok severim. Sonra sobanın üzerinde pişirmek ve kebab yapmak muhteşemdir.

Kişilerin yetenek ve bireysel üstünlüğüne dayanan yönetim biçimi...

Meritokrasi,
Fransızca méritocratie,
Meritokrasi, Yunan ve Latin asıllı bir kelimedir. 
Latince, meritum yeterli, Yunanca kratein, güç ve etki anlamına gelir. 
Meritokrasi bu iki kelimenin birleşmesiyle türemiştir. 


Kişilerin yetenek ve bireysel üstünlüğüne dayanan yönetim biçimi.
Meritokraside yönetim gücü, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüklerine, liyakata dayalıdır. Kelime kökeni olarak Michael Young'un Meritokrasinin Yükselişi eserinde geçmektedir.  
Bir yönetim biçimi olan meritokraside yönetim gücü, yetenek, kişinin bireysel üstünlüğü ve liyakata dayanmaktadır. 

Meritokrasi, ekonomik malların, politik gücün bireysel insanlara yetenek, çaba ve servet veya sosyal sınıftan ziyade başarıdır. 

Meritokrasi (merit veya meritokratik sistem) kişilerin geçmiş yaşantısına, cinsiyetine, aile yapısına, politik konum ve gücüne vb. özellik ve durumlara bakılmaksızın sadece yetenek, beceri ve yeterlilik ölçüsü dikkate alınarak toplumun üst kademelerine yerleştirilmesi gerektiğini savunan bir yönetim sistemidir. Toplumda seçkin, becerili ve değerli insanların üstün ve etkili olmasını savunan görüştür. 

Meritokraside kayırma yoktur ve özellikle kamu yönetimi gibi kritik noktalarda bilgili ve yetenekli kişiler seçilir.  Kayırma sisteminin ortaya çıkışından itibaren geçen zaman içinde devletin rolü büyük ölçüde değişmiştir. Devletin geleneksel düzenleyicilik işlevleri hem hacim yönünden katlanarak artmış, hem alan itibarıyla son derece genişlemiştir. Devletin bu yeni görevlerini yerine getirebilmek için modern kamu personeli, zamanımızın sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknik problemlerini çözme gücüne sahip olmalıdır. Bu ihtiyaçlarla ve sorunlarla karşı karşıya kalan devlet, bunları çözümleme sorumluluğunu üzerine almış ve liyakat sistemini geliştirmiştir. 

İngiltere'de Meritokrasi şu beş ana madde ile açıklanmıştır.

  • Kayırmacılık yoktur, (Ailenizin değil, sizin kim olduğunuz önemlidir)
  • Yandaşçılık yoktur, (Başkalarının sizin için ne yapabildiği değil, sizin ne yapabildiğiniz önemlidir) 
  • Ayrımcılık yoktur, (Cinsiyet, ırk, din, yaş, geçmiş önemsizdir. Yetenek her şeydir) 
  • Eşit imkanlar, (Herkesle aynı noktadan başlar ve yeteneklerinizin sizi götürdüğü yere gidersiniz) 
  • Tatminkar erdemler, (En başarılı insanlar, en yüksek tatmine erişirler)

Bir tiyatro gösterisinin seyirciler üzerinde uyandırdığı “arınma” etkisi...

Katarsis,

Catharsis,
Yunanca, Katharsis,
Yunanca saflaştırma, temizlik, açıklama anlamına gelen katharsis.
Temizleme, temizlenme, paklaşma, saflaşma, iç arınma anlamlarını içerir.
Bir tiyatro gösterisinin seyirciler üzerinde uyandırdığı arınma etkisi.
Antik Yunan'da bir tür ruh dönüşümü olarak kabul edilir.

Dehşet ve acıma duygularının seyirciyi içsel bir arınmaya götürdüğü kabul edilir. 
Seyircilerin olmayacak tutkularından arınmaları. Bu da ancak duyulan korku ve acıma duygusunun uyandırılması ile olabilir. Katarsis, Aristoteles'in (MÖ. 350 yıllarında) Poetica adlı eserinde kullandığı bir sözcüktür.

Katarsis, özünde ruhani başkalaşmayı, ruhun hem özgürlüğüne hem de tarafsızlığına kavuşturulmasını simgeler. Bilinç dışına itilmiş duyguların yaşanıp, boşalım olanağına kavuşturulması, hastanın patojen duygulardan ve nevrotik belirtilerden kurtarılmasıdır. Psikanalizin kurucusu Freud ise katarsisi, psikanalizin tarihteki ilk hastası Anna O.’ya uygulanan katartik yöntem ismiyle anılan ilk vaka olmuştur.

Freud bireyin saldırganlık duygularından arındırılması amacıyla kullanılan ve serbest çağrışıma dayanan bir yöntem olarak kullanılmış.


Japonlara özgü bir tür güreş...

Sumo,
Japonca Ozumo,

Tanrıların sporu.
Japoncadaki sumo, sumafu sözcüğünden türemiştir. Sumofu kendini savunmak anlamına gelir.
Japonya' da çok eski tarihe dayanan ve birçok adete ve töreye dayanan geleneksel bir güreş türüdür.
Sumo, Japon kültürüne özgü sporlarındandır. Sumo, en az 1500 yıllık bir geçmişi vardır. Bugün efsane olarak anlatılan eski inanışa göre, tanrı Take-Mikazuçi ülkede egemenliğini kurabilmesi ve sürdürebilmesi için rakibiyle sumo güreşi yapması gerekiyormuş. 
Tanrıların sporu olan sumonun yarı dinsel bu niteliği, bu sporun halk için yaşamsal öneme sahip bütün etkinliklere girmesine yol açmıştır.

Önceleri tapınaklardaki törenlerde uygulanırken, sonradan saraya taşındı. Bir Sumo güreşcisine Sumotori denir. Sumo sporunda güreşciye rikişi denir. Rikişi'nin amacı, rakibinin dengesini kaybetmesini sağlayarak ya vücudunun herhangi bir kısmını mindere değdirmek ya da ringin dışına atmaktır. Sumoda kilo sınırlaması yoktur. Kilolara göre kategori ayırımı da yoktur. Bir Rikishi karşısında kendinin 2 katı ağırlıkta bir rakip bulabilir. Bu nedenle Sumo sporunun kendine özel teknikleri vardır.

Sumo güreşlerinde en yüksek derece, büyük şampiyon anlamına gelen Yokozuna ve ikinci derece Ozeki'dir.


Bir papağan cinsi ...

Lori,
Ara - Amazon
Cennet
Jako
Kaka - Kakadu - Kakapo - Kakariki
Lori - Loriket
Macaw
Sultan
Tuti


Lori,
Lorikeet,
Asıl adı Loriini.
Lori, Loriket denilen bu papağan çok farklı bir türdür. 

Meyvelerinin kendisi ve çiçekleri ile beslenen Lori papağanlarının dilleri fırça uçlu olduğu için bunu rahatlıkla yapabilmektedir. 

Lori papağan türleri Güneydoğu Asya, Endonezya, Timor, Papua Yeni Gine ve tüm Avustralya kıtasında yaygın olarak yaşamaktadır.

Çeşitleri;
Gökkuşağı lori,
Kırmızı lori,
Karabaş lori,
Zeytin göğüslü lori gibi pek çok türü de bulunmaktadır.

Vücut ağırlıkları alt türlere göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin, Gökkuşağı Lori 120 gr, Kırmızı Lori 160 gr, Zeytin Göğüslü Lori ise 74 gr ağırlığa sahiptir.

Papağan,
Kıvrık gagalı, etli ve kalın dilli, parlak tüylü, papağansılar (Psittaciformes) takımını oluşturan ve sıcak yerlerde yaşayan kuş türüdür.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şelale...


Kıran,

Kıran Şelalesi,
Ayıdağı şelalesi,
Dokuzlar Şelalesi (Yeşil Havuzlar) 
İnegöl-Bursa

Kıran şelalesi Bursa’ya 58 kilometre uzaklıktaki İnegöl ilçesinin 13 kilometre güneyindedir. Kıran köyüne 4,8 km mesafededir. 

Kıranyayla'ya çıkan stabilize yol üzerindedir.

Şelaleyi Uludağ'ın eteklerindeki Ayı dağından akan kar suları oluşturur.

Kıran şelalesinin bir adı da Ayıdağı şelalesidir. Şelale suları yaklaşık 20 mt. yüksekten bir kaya bloğu üzerine düşer. Kıran Şelalesi ve yaylası, dağcılık ve trekking amacıyla kullanılan doğal güzelliklere sahip bir bölgededir. Kuzyatağı ve balaban yaylasından inen kar suları arka arkaya 9 küçük şelale oluştururlar. İsmini bu şelalelerden almaktadır. 


Bursa Şelaleleri;
Şapçı Şelalesi,
Mustafa Kemalpaşa İlçesinin Şapçı köyündedir. Şapçı Şelalesi, 15 m. Yükseklikten dökülen ve Uludağ’dan gelen bir şelaledir. Bölge yoğun meşe, ıhlamur ve kayın ormanı içindedir. Şapçı Köyü, Mustafa Kemalpaşa ilçesinden 15km uzaklıktadır.
Köyden 1,5 saatlik bir yürüyüş ile şelaleye ulaşılabilir.

Alaçam Şelalesi;
Kestel’ in Alaçam Köyüne 1 km uzaklıktadır. Alaçam Şelalesi de Bursa’nın diğer şelaleleri gibi Uludağ’ dan gelen sudan oluşur.

Saitabat Şelalesi;
Bursa’ dan 21 km uzaklıktadır. Saitabat Şelalesi özellikle doğa sporları ile ilgililerin buluşma noktası haline gelmiştir. Ankara yolunun 14. km den sonra sağa doğru 7 km içeridedir.

Kürekli Şelalesi;
Bursa, Yıldırım ilçesinde bulunan Küreklidere şelalesi 82 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelale Deliçay üzerinde ve 4 kademelidir. Küreklidere Uludağ’daki eski volfram madeninin doğusundan doğar. Denizden yüksekliği 1850 m. ‘den akmaya başlar. Aynı adı taşıyan kanyon boyunca sarp araziden akar. Birçok yerde irili ufaklı şelale meydana getirir. Kent ormanının gözdesi olan kürekli şelalesi, Cumalıkızık köyü yakınındadır.


Oylat Şelalesi;
İnegöl ilçesine 27 km uzaklıktadır. Aynı bölgedeki Roma döneminde kurulduğu tahmin edilen Oylat kaplıcalarından 1 km ileridedir. Oylat kaplıcalarından yürüyüş parkuru ile ulaşılabilen şelaleye araç yolu yok. Bölge yoğun çam ağaçları ile kaplıdır. Oylat Şelalesi, girişinde bir mağara vardır. Şelale 15m yükseklikten düşmektedir.

Suuçtu Şelalesi;  
Mustafakemalpaşa İlçesine 10 km uzaklıktadır. Suuçtu şelalesi 38 m yükseklikten dökülmektedir. Fay hattının çökmesi ile oluşmuştur. Suyun döküldüğü yerde mesire alanları vardır.

Derebeylikte kendisine itaat edilen efendi ...

Süzeren,
Vasal, 
Vassal- süzeren.
Koruyan-Korunan.
Bir derebeyin himayesine girip kendini onun hizmetine adayan kimse... 

Bir senyöre bağlılık yemini etmiş toprak sahibi, feodal aristokrat.
Bir derebeyin himayesine girip kendini onun hizmetine adayan kimse.  
Bir kimseye bağlı kimse, bağlanılacak kimseye kul köle olan.


Biat eden kimse, tebaa, kul, hizmetli köle, köle gibi, vassalage, vasallık, derebeylik sistemi, kölelik, tımar zeamet, vasallar. 

Orta Çağda özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal düzen. Feodalite dönemindeki toprak sahipleridir. Yani marki dükün, dük prensin vasalidir. Aristokrasi piramididir. En tepedeki imparator da tanrının vasali sayılıyor. 

Vasallar, Feodaliteyi oluşturan üç unsurdan biridir. 
Feodalizm veya Derebeylik, Orta çağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir. Feodalizm kelimesi, Latince feodum (tımar) ile taşınabilir değerli mal anlamına gelen Cermen kökenli bir kelimeden türetilmiştir. 

Feodal toplumun siyasi örgütlenişi, koruyan-korunan (süzeren-vassal) ilişkisine dayanan hiyerarşik bir örgütleniştir. Merkezi otorite zayıftır, yerellik görülür. Feodal ekonomi ise kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur.  

Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından güçlü ulusal monarşilerin ortaya çıkmasına kadar olan sürede, Avrupa'da hakim olan örgütleniş biçimi feodal örgütleniştir.  

İlk Çağda Roma' dan yönetilen topraklarda Cermen istilaları ile Roma döneminin merkeziyetçi siyasi düzeni bozulmuş ve sayısız irili ufaklı feodal beylik ortaya çıkmıştır.

Dil bilgisi ...

Sarf,
Nahiv,
Kavait,
Gramer,
Dilbilgisi,
İngilizce, grammar,
Fransızca, grammaire
Almanca, grammatik,
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim.
Bir dili bütün ayrıntılarıyla inceleyip, kurallarını belirten bilim.

İlk ve orta dereceli okullarda öğrencilere anadilin ses, biçim ve cümle yapısı bakımından özelliklerini ve kendine özgü kurallarını öğretmek için okutulan ders.


Bir dilin ses, şekil ve cümle yapısını inceleyen, bunlarla ilgili kuralları ortaya koyan, doğru kullanım kaidelerinin tamamı hakkında bilgi veren ilim dalı, sarf ve nahiv, gramer.

Amcanın ya da dayının karısı. ..

Bula,
Yenge,
Amcanın ya da dayının karısı.
Dayı, amca, kardeş karısı,
Halk ağzı ile bula,
Yenge, amca veya dayı karısı.
Amcanın ya da dayının karısı.

Bula, Abla, 
Hizmetçiye göre evin hanımı. 
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı.  
Bir erkeğin kendi karısından söz ederken kullandığı ad
Kadınlar için söylenen bir seslenme sözü.  
Halk ağzında düğünde geline kılavuzluk eden kadın.

Yenge, amca, dayı karısı.

Yenge, 
Geline kılavuzluk eden kadın. 
Düğün çağrıcısı. 
Evlenme işlerinde aracılık eden kadın. 
Düğünde gelinle birlikte güvey evine giden kadın 
Dayı, amca, kardeş karısı,
Düğünde gelinin nedimesi.

Erkekler aleminde sevgiliyi tanımlayan sıfat.

Karaman'ın bir ilçesi ...

Ermenek,
Karaman'ın bir ilçesi .

Ermenek, 
Türkiye'nin Akdeniz bölgesindeki, Taşeli platosunda, Karaman ilinin bir ilçesidir. 
İlçe yayla bölgesi Taşeli'ndedir. 2014 nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 29.957 'dir. 

Ermenek, önceden Konya'ya bağlı imiş. 1989 yılında Karaman'a bağlanmıştır. 

Kuzeyinde Hadim-Bozkır, Karaman  Güneyinde Gülnar-Anamur, 87 km doğusunda Mersin'in Mut ilçesi, Batısında Antalya'nın Alanya ilçesi vardır. Denizden yüksekliği 1300m. dir. Ermenek, Taşeli Platosu, Göksu (Ermenek Çayı) ve Ermenek barajı (Asar) ile oldukça yüksek dağ ve tepelerle çevrilidir. Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt ve Kazancı beldeleri vardır.


Karaman ilinin ilçeleri,

Karaman (il merkezi),
Ayrancı,
Başyayla,
Ermenek,
Kazımkarabekir,
Sarıveliler.

Takılmış ad ..

Lakap,
Unvan,
Takılmış ad.
Arapça, lakap, lakab [ لقب ].
Asıl isminden başka sonradan takılan ad. 


Meşhur olan birinin sonradan ki adı.

Arapça laab, (ﻟﻘﺐ)
Bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad.

Osmanlı devrinde resmi yazışmalarda rütbe sahipleri için rütbelerine göre kullanılan rifatlü, izzetlü gibi unvan.

Lakap takmak;
Bir kimse veya aileye bir özelliğine göre ikinci bir ad vermek.

Afrika kıtasına bağlı Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer alan bir ada ülke …

Madagaskar,
Madagaskar Cumhuriyeti,
Malagasy Repoblikan,
Madagasikara,
Fransız République de Madagascar.
Başkent, Antananarivo,
Nüfusu, yaklaşık 26.3 milyon (2018)
Resmi dili; Fransızca ve Madagaskarlı
Para birimi; Malagasy Ariary (MGA)
Afrika kıtasına bağlı Hint Okyanus'unun batı kısmında yer alan bir ada ülke.

Afrika kıtasına bağlı, bir ada devleti. Kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusunun batı kısmındadır. Hint Okyanusundaki en büyük ada ülkesidir. Mozambik Kanalı, Afrika ana kıtası ile ülkeyi birbirinden ayırmaktadır. Dünyanın dördüncü büyük adası olan Madagaskar adasının sınır komşuları yoktur. En yakın anakara ülkesi adanın batısında yer alan Mozambik'tir.

Komşu ada ülkeleri, Komorlar, Mauritius ve Fransa’nın denizaşırı bölgesi Mayotte ve Reunion adalarıdır.
Eski bir Fransız kolonisi olan Madagaskar dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden birisidir.


XIX. yüzyılın başında, Madagaskar Krallığı olarak bir dizi Merina soylu tarafından monarşi ile yönetildi. 1897 yılında Fransız sömürge imparatorluğuna geçti. Madagaskar bağımsızlığını 1960 yılında Fransa'dan kazandı. Madagaskar özerk ve cumhuriyetle yönetiliyor (2020).
Madagaskar, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu ve Organizasyon Internationale de la Francophonie'nin bir üyesidir.

Tanzimat döneminde özel hukuk ilişkilerini düzenlemek amacıyla çıkarılan yasa. ..

Mecelle,
Tanzimat döneminde özel hukuk ilişkilerini düzenlemek amacıyla çıkarılan yasa.
Arapça, Mecelle, (ﻣﺠﻠّﻪ

Osmanlı döneminde yürürlükte olan bir kanun kitabıdır. 
Tanzimat döneminde özel hukuk ilişkilerini düzenlemek amacıyla çıkarılan yasa. 
Tanzimat'tan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser.
Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren kitap. 
Osmanlılarda ilk medeni kanun.


Eski dilde mecmua, dergi, kitap, risale, hikmetli sahife.
Kitap, Ciltlenmiş kitap.
Mecmua, Dergi.
Risale.
Fikir topluluğu. 


Hikmetli sahife.
İslam Hukukuna dair bir mecmua.
Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığında bir heyet tarafından, İslam Hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asıl ismi Mecelle-i Ahkam-ı Adliye olan meşhur kanun kitabıdır. 1877 yılında Abdülhamit döneminde kullanılmaya başlanmış ve 1926 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Adliyenin 1851 maddeden oluşan bir kanun kitabı olarak kullanılmıştır.

Mecellat (ﻣﺠﻼّﺕ),
Mecelle sözcüğünün çoğulu olup, kitaplar, dergiler, mecmualar demektir.

Eski dilde ağız...

Fem,
Dihen,
Dehen,
Eski dilde ağız.
Arapça ağız, fem, [ فم ]
Ağız. 

Fem, Kelimesinin aslı, Feveh veya Fah'dır.
Farsça, dehen [ دهن ] ağız demektir.

Ağız;
Şive, bir bölgenin özel konuşma ve söyleme tarzı. 
Öğüt, nasihat
Sınır, uç, hudut. 
Sefer, defa, kere. 
Ekmekçilikte fırına her seferde atılan ekmek.
Ormandan açılmış boz tarla.
Uç, kenar, başlangıç.
Yavaş, ağır.
Yersiz övgü.

Tropikal bölgelerde, okyanuslarda yaşayan siyah, mavi ve beyaz renkte levreksigillerden çok hızlı bir balık ...


Merlin,  
(Marlin), 
Istiophoridae familyasından balık türünün ortak adıdır. Uzatılmış bir gövdesi, mızrak benzeri bir uzun burnu, sert bir sırt yüzgeci vardır. Merlin balıkları hızlı yüzücülerdir. En hızlı balık olan Black marlin (Istiompax indica) 130 km hıza kadar ulaşabilir.  


Tropikal bölgelerde Levreksigillerden olan popüler spor balıklar olarak bilinen kemikli balıklardır. Kılıç balığı ve Uskumrugiller ile akrabadırlar. Siyah marlin türleri en ağır olanlarıdır. Atlantik mavisi marlin ve beyaz marlin aşırı avlanma nedeniyle soyları azalmıştır.  Siyah marlin adıyla( Istiompax indica ) bir marlin Hint türüdür ve Pasifik okyanuslarının tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunur.  

Merlin balığı okyanusta yaşayan spor tipi canlılara verilen addır. Mızrağa benzeyen uzun ve sivri burunlara sahiptirler. Genellikle yüksek ağırlıklarda çıkan merlin balıkları 20 ile 180 arasından değişen bir kilograma sahiptirler. Şu ana kadar yakalanan merlin balıklarından en ağır olanı 708 kilogram çıkmıştır. Merlin balığı genellikle 60 cm uzunluğunda olmaktadır. Hilal şeklinde kuyrukları bulunmaktadır. Atlas Okyanusunda ve Pasifik Okyanusunda yaşamaktadırlar. Mavi, siyah ve beyaz renklerde türleri vardır. Merlin balıklarının çoğu diğer merlin balıklarına kendilerini göstermek için yükseklere atlamaktadırlar. 6 metre boy ve 800 kg ağırlığa ulaşabilen siyah merlin, en büyük merlin türlerindendir.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ