Van Gölü yakınında, bitki çeşitliliğiyle tanınmış bir dağ...

Artos,
Çadır Dağı,
Van Gölü yakınında, bitki çeşitliliğiyle tanınmış bir dağdır. Doğu Anadolu Bölgesi’ nin Van yöresinde bir dağdır. Van ili Gevaş ilçesi sınırları içinde bulunan bu dağın yüksekliği 3550 m. dir. 
Diğer adı ise Çadır dağıdır. 
Doğal hayvan varlığı; ayı, tavşan, keklik ve kurt gibi hayvanlar halen yaşamaktadır. 


Van Gölünün güneydoğu köşesinde bulunan artos dağında kurşun cevheri bulunur.  Paleozoyik çağa ait kristal yapılı şistlerden oluşan bir temel üstünde yükselen dağın doruğu yılın büyük bölümünde karlarla kaplıdır.  Dağın yüksek bölümlerinde günlük sıcaklık farklarından ötürü kuvvetli rüzğarlar görülür.

Unvan, sıfat, etiket ...

Titr,
Etiket,
Unvan, 
Sıfat,
San,
Arapça, unvan, العنوان
İngilizce, apposition, 
Fransızca, opposition, 
Almanca, Apposition 

Şahıs adlarıyla bir arada kullanılarak nezakete yönelik bir hitap biçimini veya şahsın ailedeki, topluluk ve toplumdaki mevkini ve akrabalık derecesini gösteren isim.

Kağan, Hakan,
Sultan, Padişah,
Tegin, 
Erkin, 
Beg, bey.
Hatun, 
Paşa, 
Ağa, 
Hanım, 
Abla, 
Dede, Nine,
Amca, Hala,
Teyze, 
Yange, yenge.
Bacı, kardeş.

Metal bir paranın yüzündeki bütün kabartma ve resimlerden daha yüksek bir çıkıntı oluşturan çevre pervazı ...

Arsata,
Metal bir paranın yüzündeki bütün kabartma ve resimlerden daha yüksek bir çıkıntı oluşturan çevre pervazı. 
Arsata, Bir madeni paranın yüzünde yer alan ve bir yükselti oluşturan çerçevedir.  Madeni para basımında kullanılan paslanmaz çelik alaşıma Akmonital denir. Ülkemizde de kullanılan akmonital, 1939 yılından beri İtalya’da madeni para basımında kullanılmaktadır. Para basılan yer, Darphanedir. Darphane sözcüğü, Arapça darb ve Farsça hane sözcüklerinin bileşiminden oluşur. Para basılan yer anlamına gelmektedir. 

Para üzerindeki Rölyef, kabartma (relief) anlamına gelmektedir. Taş, metal, kil, ahşap ya da alçı yüzeyi üzerine bazı kesimleri oyuk, bazı kesimleri ise kabartılı bırakılmak suretiyle belirtiler oluşturma yöntemiyle yapılan sanat yapıtıdır. Alçak kabartı ve yüksek kabartı diye bilinen iki türü vardır. Bir başka tanımlamaya göre ise, tek boyutlu heykeldir.

Paranın üzerindeki madeni paranın resimli yüzüne Tura denir. Bu resim genelde kafa resmi olup, Efiji denir. Tura, Yazı’nın karşıtıdır. Paranın tura denilen yüzündeki resim, belirlenen desen, portre ve çeşitli şekiller yer alır. Ülke madeni paralarının tura bölümünde genellikle o ülke kahramanlarının portreleri yer alır. Kimi zamanda belirli bir olayı, etkinliği ya da eylemi simgeleyen kompozisyon, rölyef ya da şekil yer alır.


Tura’nın karşıtı yazıdır. Madeni paranın yazılı yüzüne verilen addır. Madeni paranın bu yüzünde genellikle para kupürünün miktarı, devlet adı, paranın tedavüle çıkarıldığı yıl ve ülkeden ülkeye değişen çeşitli desen ve şekiller yer alır.

Bir madeni para bir oyun başlanğıcında kimin önce başlayacağını veya bir iddia için yazı mı? tura mı? diye sorularak belirleme yapılır. Bir nevi oyundur.Konya’nın Bozkır ilçesinde antik bir kent.

İsaura,
Isaura,
Konya’nın Bozkır ilçesinde antik bir kent.
Vetus, Eski İsaura,
Nova, Yeni İsaura,

Zengibar Kalesi,
İsaura antik kenti, Konya- Bozkır Kara yolunun üzerinde, Bozkıra 16 km uzaklıktadır. İsaura bugünkü Zengibar Kalesi olarak bilinen yerdir.


Antik kent 1860 m. yükseklikte hakim bir tepe üzerine kurulmuştur. Sarp uçurumlarla çevrilmiş olan tepe, Konya ve Toroslar’ı kontrol altında tutmak amacıyla inşaa edilmiş bir kaledir. Özellikle seçilmiş olan bu dağın tepesi, Seydişehir ve Karaman taraflarını da kontrol altına almaktadır. Kale, bol su kaynaklarının bulunduğu, Toroslardadır.


Şiirleri şeriata aykırı bulunduğu için Halep’te derisi yüzülerek öldürülen ünlü tasavvuf şairi. ..

Nesimi,
İmadeddin Nesimi,
Seyid Ali İmadeddin Nesimi,
Seyid Ali İmadeddin Nesimi mahlası ile tanınır.
Azerbeycan'da yetişmiş önemli bir Türk divan şairidir.
Farsça divanlarının yanı sıra Arapça şiirleri yazmış olan Hurufi inançlı şair.
(1369, Şamakı-Azerbaycan - 1417, Halep-Suriye)
XIV. yüzyılda yaşamış Hurufi meşrep Türk divan şairi.
Şiirleri şeriata aykırı bulunduğu için Halep’te derisi yüzülerek öldürülen ünlü tasavvuf şairi.
Nesimi’nin fikirleri dönemin dini yetkililerince tepkiyle karşılanmıştır. 


Halep uleması, Nesimi'nin görüşlerinin islama aykırı olduğunu ileri sürerek öldürülmesi için fetva vermiş. 
Mısır Çerkes kölemen hükümdarı Muavyed Şeyh'in onayını alan saltanat naibi Emir Yeşbek tarafından boynu vurulup derisi yüzülmek suretiyle 1417 yılında öldürülmüş. Hayatı efsaneleşmiş, özellikle alevi, Bektaşi şairler arasında Şah-ı Şehit adı ile itibar kazanmıştır. Azerbaycan'da Azerbaycan Türkçesi ile uğraşan en yüksek akademik kurum olan dilcilik enstitüsüne Nesimi’nin ismi verilmiştir. 

Bakü'nün merkezi meydanlarının birinde Nesimi heykeli ve Nesimi metro istasyonu vardır.

Tunceli ilinde bir vadi ...


Rabat,
Munzur,
Mercan,
Pülümür,
Peri,
Tahar Çayı Vadisi,

Tunceli'deki vadiler, dar ve dik yarıklar halindedir. Tektonik çöküntü alanlarından oluşan akarsu vadileri olup eteklerde biraz daha geniştir. 

Bu vadilerin özellikle güneyinde yer yer genişleyen kesimlerinde tarım yapılabilmektedir.

Tunceli il sınırları içerisinde Munzur Dağları ve Bağırpaşa Dağı yer almaktadır. En yüksek noktası, Munzur Dağlarının doğusunda bulunan  3463 metre yükseklikteki Akbaba Tepesidir. Tunceli’nin Mazgirt ilçesinin doğusunda bulunan Kırklar Dağı (2033 m.), Hozat'ın güneydoğusundaki  Topatan Tepe (2234 m.), Merkez-Ovacık’ta Karaoğlan Dağı (2422 m.) başlıca yüksek tepeleridir.

Büyük Okyanus'taki Guam adası'nın başkenti ...

Agana,
Hagatna,
Guam adası,
Hırsızlar Adası,
Guam adası, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özerk bir yapıya sahiptir.

Başkenti, Hagatna,
En büyük şehir, Dededo,
Resmi dil, İngilizce, Çamorro
Nüfus; (2007) 175.000
Yüzölçümü; 541 km2

 1950 yılında kurulan Guam, Büyük Okyanusta bulunan Mariana Adalarının en büyük ve en güneydeki adasıdır. 

Filipinler'in doğusunda, Avustralya'nın da batısında yer alan Guam'ın ABD'ye en yakın noktası Hawaii adası olup 5000 km uzaklıktadır. Adada, Lamlam yükseltisi Guam'ın en yüksek noktasıdır. 1521 yılında Portekizli denizci Ferdinand Macellan adaya çıkan ilk Avrupalıdır. Adanın yerlileri ile girdiği mücadele ve yaşadıklarından sonra buraya Ladrones (Hırsızlar) adası demişler.

"Dullara Yas Yakışır", "Taş Üstüne Gül Oyması", "Uçu" gibi öykü kitaplarıyla tanınmış romancımız ...


 Erendiz Atasü,
Asıl adı, Erendiz Sayron,
 (D. 1947Ankara – Ö. - ),

Türk yazar, akademisyen ,edebiyat eleştirmeni
Öykü, roman, deneme alanlarında eser vermiş feminist bir yazardır.
PEN Yazarlar Derneği ve Edebiyatçılar Derneği üyesidir.
10 Nisan 1947 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Asıl adı Erendiz Sayron. 1964 yılında  Ankara Koleji’ni bitirdi. 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1968 yılında mezun oldu. Aynı fakültede 1968 yılında Doçent ve 1988 yılında da Profesör olarak öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1997 yılında emekliye ayrıldı. 
Yazar, halen, Ankara’da yaşamaktadır. 08.08. 2019

Erendiz Atasü’nün 1981 yılında çıkan ilk öyküsü, Balkon Saati adlı eseridir.

Öykü ve yazıları Sanat ve Edebiyat 81, Yeni Düşün, Saçak, Çağdaş Türk Dili, Papirüs ve Varlık gibi dergilerde yayınlandı. Öyküleri kadın ve kadın sorunları hakkında olmuştur.

Aldığı Ödüller:
1982-Akademi Kitabevi Öykü Birincilik Ödülü, Kadınlar da Vardır
1996, Orhan Kemal Roman Ödülü, Dağın Öteki Yüzü
1997, Yunus Nadi Öykü Ödülü, Taş Üstüne Gül Oyması
1998, Haldun Taner Öykü Ödülü, Taş Üstüne Gül Oyması
2010, Dünya Kitap Yılın Telif Kitabı Ödülü, Hayatın En Mutlu An'ı
2010, Yunus Nadi Öykü Ödülü, Hayatın En Mutlu An'ı

Yapıtları:

Öykü kitapları:
1983, Kadınlar da Vardır 
1985, Lanetliler 
1988, Dullara Yas Yakışır 
1992, Onunla Güzeldim 
1997, Taş Üstüne Gül Oyması 
1998, Uçu 
2008, İncir Ağacının Ölümü 
2010, Hayatın En Mutlu An’ı 


Romanları:
1995, Dağın Öteki Yüzü
1999, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi 
2002, Bir Yaşdönümü Rüyası 
2006, Açıkoturumlar Çağı 
2011, Güneş Saygılı’nın Gerçek Yaşamı

Deneme kitapları:
2000, Benim Yazarlarım 
2001, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum
2003, İmgelerin İzi 
2004, Kavram ve Slogan
2008, Düşünce Sefaletinin Kıskacında 
2009, Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık 

Serçe türünden küçük bir kuş ...

Becet,
Çimçek,
Serçe,
Serçe, 
Serçegillerden, insanlara yakın yerlerde ve ve tarlalarda yaşayan, kışın göçmeyen, koyu boz renkli, ötücü, konik gagalı küçük bir kuştur. Konik gagalı, tombul vücutlu ötücü bir kuş. 

Sürüler halinde de bulunurlar. Tane, meyve ve böcek yerler.  Göçücü değildir. 40 yıl kadar yaşarlar. Altın serçe sarı tüylüdür. Evcil serçenin, sırt ve kanatları kahverengi, karın kısmı gridir. Gerdanında siyah bir leke bulunur. Dişiler daha sönük renklidir. Genellikle kahverengi, siyah ve boz renklidirler.
Amerika ve Avustralya’ya sonradan götürülmüşlerdir.
Dişi, kahverengi benekli 4-5 adet beyaz yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 11-12 gün sürer.
Yavrular yumurtadan çıktıktan iki hafta sonra yuvayı terk ederler. Eşler bir yaz süresince 3-4 defa yavru çıkarırlar. Tırtıl ve böcekleri yediklerinden dolayı faydalı sayılırlarsa da, ekinlere olan zararları da vardır.

Çeşitleri;
Ağaç serçesi,  Altın serçe,  Bataklık serçesi,  Bayağı serçe, Çalı serçesi,  Çöl serçesi, Dağ serçesi, Evcil serçe, Kar serçesi,  Kaya serçesi, (Petronia petronia), Orman serçesi,  Söğüt serçesi, Sarı gerdanlı serçe.  
SERÇE

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kaplıca ...

Eynal,
Kaplıca suları 70- 90 °C derecedir. 
Kalsiyum, sodyum, bikarbonat ve sülfat içeren kaplıca suları muhtelif hastalıklara iyi gelmektedir. 

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kaplıca.
Kütahya ilinde bir kaplıca, ılıca veya termal bir kaynak.

Türkiye'nin en zengin termal kaynaklarına sahip olan Kütahya ilidir. Romatizmadan, felç hastalıklarına, kadın hastalıklarından, sinirsel rahatsızlıklara kaplıca ve ılıcalar, termal suları şunlardır.

Ilıca Harlek Kaplıcaları,
Eynal,
Naşa,
Çitgöl,
Tavşanlı Göbel Kaplıcaları,
Gediz Ilıcasu Kaplıcaları,
Hisarcık Esire Kaplıcaları,
Dereli Kaplıcaları,
Samrık Ilıcası,
Hisarcık'ta Hamamköy Kaplıcaları,
Yukarı Yoncaağaç Mürdesenk Suyu,

Koyu kırmızı renkli şarap ..

Rahik,
Arapça, rahik, رحيق 
Osmanlı Döneminde, safi şarap, Cennet şarabı anlamındadır.

Bordo,
Güvez,
Galibarda,
Koyu kırmızı renkli şarap.
Saf, duru ve kokulu şarap.

Kırmızı şarap renginde olan renk için Şarabi denir.

Tropikal bölgelerde hem kamış kesmekte, hem de silah olarak kullanılan bir tür büyük bıçak ...

Maçete,
Tropikal bölgelerde hem kamış kesmekte, hem de silah olarak kullanılan bir tür büyük bıçak.
Özellikle tropikal bölgelerde kullanılan bir cins büyük bıçak.
Savurarak kullanılan bir tür büyük bıçak.
Özellikle tropikal bölgelerde kullanılan, kalın ağızlı, küt uçlu, kısa kabzalı ve savurarak kullanılan büyük bir bıçak.

Maçete, 
Kalın ağızlı, küt uçlu, kısa kabzalı ve savurarak kullanılan büyük bıçak.
Sık ormanlık bölgelerde yol açmaya yarayan pala.

Özbekistan'ın para birimi ...

Som,
Özbekistan'ın para birimi,
Özbekistan somu UZS

Özbekistan Somu Özbekistan para birimidir. 
Özbekistan somu kodu UZS kısaltmasıdır. 
Özbekistan Somu, 100 tiyin birimine bölünür. 


UZS Central Bank of the Republic of Uzbekistan tarafından denetlenmektedir.
Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ