Alüvyon ...

Lığ,
Fr. alluvion,
İng. alluvion, alluvium 
Alüvyon,
Talus,
Dere malzemesi,
Tüvenan,


Su kaynaklarındaki balçık ve kil benzeri çok ince taneciklerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın. 
Alüvyon, Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ.


Selin, akarsuyun getirdiği ince çamur, tortu, birikinti, bataklık, çamur, akarsuların, getirdiği çamur tabakası.
Akarsuların taşıyıp yığdıkları mil, kil gibi çok ince taneli öğelerle, kum ve çakıl karışımıyla oluşan yığın. 

Akarsuların, yatağı boyunca taşkın zamanlarında kapladığı alanlarda, deltalarda, göllerde ve dağ eteklerindeki yığınlarda çökelttiği kil, kum, çakıl gibi tortul maddeler.

Civanperçemi bitkisinin yurdumuzda yetişen türü ...


Keteğen,
Civanperçemi bitkisinin yurdumuzda yetişen türü.

Ayvadana, 
(Rumca).
Ayvadana, Ayvadene, Ayvıdene, Hayvadene.
Pelin otu, 
Adi pelin, 
Misk otu, 
Koyun otu, 
Civanperçemi.  
(Achillea nobilis)
Ayakotu. 
Bayır peleni, 

Yüksekliği 15-70 santimetre, sık tüylü, soluk sarı çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki. Yaban nanesi yaprağına benzer yapraklı, sarı acı çiçekli, ilaç (Artemisia vulgaris Compositae) olarak kullanılan güzel kokulu bir yabani ot. 

Yapraklarında şekerler, uçucu bitkisel yağlar, tanen, terpen, uçucu yağ, A vitamini ve B vitamini bulunur. Çiçekli dalları kullanılır. 
  
Papatyagiller familyasındandır. 50-200 cm boylarında, içi boş, kırmızımsı dik gövdeli, hafif kokulu, odunsu köksapıyla çok yıllık, odunsu-otsu bir bitkidir. Temmuz, ekim aylarında küçük borumsu çiçekler açar. Hafif bir kokusuyla buruk bir tadı vardır. Ayvadana bitkisi kendine özgü acımtırak ve keskin bir kokuya sahiptir. Acı tadı sebebiyle genel olarak yemekler de baharat niyetine kullanılmaktadır.

Avrupa’da 1800 metre yüksekliğe kadar olan sürülmemiş alanlarda kendiliğinden yetişir. Ülkemizde de Trakya’da, Bursa’da Uludağ eteklerinde, Karadeniz Bölgesinde, Samsun, Erzurum, Diyarbakır dolaylarında bulunur.

Ayvadana' nın Faydaları: 
İştahsızlığı giderir.
Bronşit tedavisinde kullanılır.
İshali durdurucu niteliktedir.
Aşırı kullanıldığında toksik etki yapabilir o yüzden dozunda kullanmak gerekmektedir.
Banyoda esans amacıyla da kullanılabilmektedir.
Kansızlığa iyi gelir. Adet kanamalarını düzene sokmaktadır.
Bağırsak kurtlarını, parazitlerini düşürür.
Safra salgısını arttırmaktadır.
Sinir sistemini kuvvetlendirir.
Kaynatılıp  saça sürülürse saçları büyütücü etkisi vardır.

Dünyada yanlızca Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetişen, tadı salatalığa benzeyen ve turşusu yapılan bir meyve ...

Şelengo,
Endemik sebzelerdendir.
Karpuza benzer salatalık.
Dünyada yanlızca Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetişen, tadı salatalığa benzeyen ve turşusu yapılan bir meyve.
Tarlada toplandıktan sonraki 2-3 gün içerisinde tüketilmesi gereken şelengonun, salatası, turşusu, dolması ve cacığı yapılır.


Makro ekonomide reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) birbirini takip eden iki çeyreklik dönemde negatif bir ekonomik büyüme göstermesi durumu, durgunluk ...

Resesyon,
Durgunluk,
Fr. recéssion 
İng. recession,
Alışverişin azlığı vb. nedenlerle piyasanın durgun olması, resesyon. Ekonomide, durgunluktur. Ekonomik aktivitede genel olarak yavaşlama ile sonuçlanan iş çevrimi daralmasıdır. Makro ekonomide reel Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) birbirini takip eden iki çeyreklik dönemde negatif bir ekonomik büyüme göstermesi, durgunluk durumudur. 

GSYİH, yatırım harcamaları, kapasite kullanımı, hanehalkı geliri, iş karı ve enflasyon gibi makro ekonomik göstergeler iflas ederken, işsizlik oranı yükselir. Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak nitelendirilir. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.

Bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklama, reel ekonomik faaliyetlerde daralma aşamasıdır. Bir finansal kriz, dış ticaret şoku, olumsuz bir arz şoku veya bir ekonomik balonun patlaması gibi çeşitli olaylar tarafından tetiklenebilir. Hükümetler genellikle para arzının artırılması, devlet harcamalarının artırılması ve vergilerin düşürülmesi gibi geniş makro ekonomik politikaları benimseyerek resesyonlara tepki vermektedir. 

Küçük testi, çömlek ...


Temeta,
Bodiç,
Bandil,
Dodurcuk,
Bodurcuk,
Kumkuma, 
Miren,
Kift,
Minkaa,
Lekitos (Tek kollu küçük bir testi).
Küpecik,İlbik (Çok ağızlı küçük testi).

İri bir kıyı kuşu ..

Fregat,
Fregat kuşu,
İng. frégate,
İng. frigatebird ,

Fregat kuşugiller (Fregatidae) familyasından olup Leyleksiler takımındandır.

Boyu, 100-115 cm uzunluktadır. Çok süratli uçabilen tropik denizlerde yaşayan, bir deniz kuşudur. Bu kuşların tüyleri siyah renklidir. Gagaları uzun ve kanca şeklindedir. Çatallı ve uzun kuyrukları vardır. Kanat açıklığı 2-3 m. olabiliyor. Geceleri ağaçlarda, kayalıklarda tüneyerek yaşarlar. 

Dişilerin karınaltı tüyleri beyaz renklidir. Erkekler, boğazları tüysüz kızıl renkli bir deriye sahiptir. Erkekler dişilerin dikkatini çekmek için kırmızı boğaz derilerini şişirirler. 


Beslenmeleri balıklardır. Daha ziyade uçan balıkları yakalarlar. Ayrıca suyun üstünde yüzen ve deniz anası, supya, kaplumbağa yavrusu ve diğer yaratıklarla beslenirler. Fregat kuşları avlanmak amacıyla keşif uçuşları yaparlar. Su yüzüne çıkan balıklar ve kalamarlar başlıca yiyecekleridir.

Tek eşli yaşayan fregat kuşları koloniler halinde yuva yaparlar. Dişi kuş her üreme döneminde tek yumurta yumurtlar. Eşler sırayla kuluçkaya yatarlar. Yavru, yumurta içinden 6-7 hafta sonra çıkar. Anne ve baba tarafından 5-6 ay beslenip, bakılır ve sonra yavru yuvayı terk eder.

Diğer iri su kıyısı kuşlar,
Pelikan,
Kutan, 
Meke,
Kaşıkçı kuşu.
Fregat kuşu.

Kocagöz, İri yapılı, sarımsı ya da yeşilimsi renkte bir kıyı kuşu.  
Pelikan, Meke, Kutan, Su kıyılarında yaşayan çok iri bir kuş. 

Hardal gazı, kükürt klorür içerikli, kimyasal silah olarak kullanılan zehirli bir gaz ...

İperit,
Hardal gazı,
Mustard Gas,
Yperite,
Sulfur mustard,
Klorür içerikli, zehirli bir gaz.


Formül: C4H8Cl2S
Molar kütle: 159.08 g / mol
Yoğunluk: 1,27 g / cm³
Erime noktası: 14.4 ° C
Kaynama noktası: 217 ° C

Hardal gazının asıl adı iperit gazıdır. Ancak bu gaz hardal ve çürümüş soğan gibi koktuğu için hardal gazı deniyor. Kimyasal silah olarak, savaşlarda kullanılan zehirli ve yakıcı bir gazdır. İperit, gaz halde iken renksizdir. Çeşitli karışımların ilave edilmesi ile gaz, sarı ve kahverengine dönüşebilir. Dünyada ilk kimyasal silahdır. Bir sinir gazı ajanıdır.

Hardal Gazı (iperit), Deriyi tahriş ederek solunum yollarını ve gözleri etkileyen, yiyeceklerle birlikte alınması durumunda yemek borusu ve bağırsaklarda ağır yaralar açan kimyasal silah.

Di-etil di klorür ile kükürt birleşiminden oluşan kimyasal bileşim vücuda temas ettiğinde solunum kesilir. Deri yanar. Kaslarda şiddetli kasılma sonucu bel kemigi kırılır. Sinir sisteminin çökmesi, vücudun dış ve iç yüzeylerinin erimesi gözlemlenir ve 12 saat sürebilen acılı bir ölüme sebebiyet verebilir.


  • 1917 - Birinci Dünya Savaşı: Belçika'nın Ypres şehri yakınında 1. Passchendaele Muharebesi'nde hardal gazı ilk kez kullanıldı ve bir günde yaklaşık 20.000 asker öldü.


Hardal gazı, ilk olarak I. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından kullanılmıştır. 1978-1979 İran ve Irak arasında geçen savaşta Irak tarafından büyük miktarda kullanılmıştır. Yaklaşık olarak 5000 İranlı asker hardal gazıyla öldürülmüştür. Günümüzde hardal gazını kitle imha silahı olarak kullanmak Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmıştır. Hardal gazı günümüzde Lenfoma kanserine kemoterapi tedavisi için uygulanmaktadır.

1988 yılında, Irak, Halepçe'de Saddam Hüseyin, Kürtler üzerinde hardal gazını kullanmıştır.

Kızgın, öfkeli ...

İrite,
Fr. irrité 
Kızgın,
Öfkeli,
Hiddetli,
Hışım,

Sinirlendirmek, rahatsız etmek.
Tıp alanında, tahriş etmek anlamında olup irite etmek olarak kullanılır.
Hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık. 
Gazap, öfke, kızgınlık.
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hiddet, gazap.


Çaylak ...

Zegan, 
Farsça Zegan,  (ﺯﻏﻦ), 
Zagan, Daha çok zağ u zagan şeklinde kullanılır

Çaylak,
Arapça, , طائرة ورقية.
Devlengeç, 
Kocalak, 
Galivac,

Çaylak türü … 
Devlengeç, Kocalak, Galivac,

Zegan, aynı zamanda rakımı yüksek yer anlamındadır.


Şiddetli fırtına ...

Kasırga,
Fr. Trombe,
Fr. tourbillon (de vent) .
İng. Hurricane,
Arapça, Kasırga, إعصار.
Tufan,
Talaz,
Kasırga, 
Hortum.
Şiddetli fırtına.

Kasırga,


Kasırga ayrıca duyguların patlak verişi, büyük heyecan, coşku anlamında da kullanılır.

Su kıyılarında yaşayan çok iri bir kuş ...

Pelikan,
Kutan, 
Meke,
Kaşıkçı kuşu.
Fregat kuşu,

İri su kuşu türlerinin ortak adıdır.
Gagalı bir balıkçıl kuşudur. 
Pelikangiller (Pelecanidae) familyasını oluşturan iri su kuşu türlerinin ortak adıdır.  
Halk dilinde hayvanın gagasının şeklinden dolayı kaşıkçı kuşu olarak anılır. 


Pelikanlar yedikleri besinlere göre renklenirler. Gagalarının altında bulunan deri kese torba şeklindedir. Deniz, sığ nehir ve göl kıyılarında toplu olarak yaşar. 

Besin kaynağı olarak balık bilinsede kurbağa, kertenkele, semender gibi hayvanlarda vardır. Genelde büyük yapılı hayvanlardır. Pembe, Kahverengi, Beyaz-Ak, Tepeli, Benekli gagalı, Peru ve Avustruralya pelikanları diye  8 türü bulunur. 

Pelikan ve Penguen birbirlerine benzemeyen iki farklı kuş türü olup karıştırmamak gerekir.

İri yapılı, sarımsı ya da yeşilimsi renkte bir kıyı kuşu; Kocagöz,    
Su kıyılarında yaşayan çok iri bir kuş; Pelikan,  Kutan,  Meke, 

Denizde ağır cisimleri kaldırmaya, batık gemileri çıkarma veya askıya almaya yarayan, vinçli tekne yada duba ...

Algarina,
İt. argagno,

Denizde ağır cisimleri kaldırmaya yarayan vinçli tekne.
Ağır bir şeyi denizden çıkarma veya denize indirme işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi. 
Denizde ağır cisimleri kaldırmaya, batık gemileri çıkarma veya askıya almaya yarayan, vinçli tekne yada duba.
Büyük vinçli deniz teknesi.
Bazı gemilerin baş veya kıç tarafından eğik olarak uzatılmış bulunan makaralı, kısa ve kalın dikme.
Ağır bir şeyi denizden çıkarmak veya denize indirmek işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi.

Bazı gemilerin baş veya kıç tarafından eğik olarak uzatılmış bulunan makaralı, kısa ve kalın dikme

Algarna, Kayıkta, halatları çekmekte kullanılan makara.
Deniz derinliğini ölçme işine, Batimetre denir.

"İncirop" da denilen ve yumruları yenen otsu bir bitki ...

Atol, 
Attol, 
Adol,
İncirop,
Bunium microcarpum (Umbelliferae).

Gıncırop,
Tombul,
Hatol,
Topalak, Kara Topalak (Silifke yöresinde verilen ad).
(Ferulaceum)
Gece biten,
Çayır çömezi,
Domuzağırşağı,
Çakmuz, 

İlkbaharda yetişen, fındık büyüklüğünde, kökü yenebilen bir ot.


İlkbaharda kırlarda ve tarlalarda yetişen otsu bir bitkidir. Yumruları siyah ve beyaza yakın renkte olmak üzere iki çeşittir. 
Siyah yumrular nohut gibi yuvarlak, beyaza yakın renkli yumrular ise badem gibi yassıdır. Kahverengi bir kabukla kaplı fındık büyüklüğündeki beyaz tatlımsı kökü yenir. 

Yaprağı 10-35 cm yükseklikte, bir sapın ucunda şemsiye gibi etrafa açılır. Pembe ya da beyaz çiçekler açan çok yıllık bir bitkidir. Baharın çift sürülürken toprak üstüne çıkan yuvarlak yumruları toplanıp çiğ olarak ya da pişirildikten sonra yenilir. Çerez gibi çocuklar tarafından yenilir. 


Şekerli bir tada sahip olan incitop'un mide bulantısına iyi geldiği biliniyor. Doğu Anadolu'da kurutulmuş yumrular  öğütülerek elde edilen un, ekmek yapımında kullanılır.

Afrika'da yaşayan, bacakları beyaz çizgili bir hayvan ...

Okapi,
(Okapia johnstoni), 
Okapia, 
Ocapi.

Okapi, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, zürafagiller (Giraffidae) familyasındandır. 

Kongo' da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane renginde, bacakları beyaz çizgili geviş getiren bir memeli hayvandır. 


Hem erkeklerin hem de dişilerin tüyleri düz ve parlak, postu genel olarak mora çalan koyu kahverengi, yüzü daha açık renk, bacaklarının üst bölümleri enine siyah ve beyaz çizgili, alt bölümleri beyaz, toynaklarının üstü siyah kuşaklıdır. 

Yeryüzünün en ürkek hayvanlarından olan okapiler ot, mantar ve meyve yerler.  Okapiler gündüz aktiftir ve ormanda hep sabit kalan yollarda dolaşırlar. Dişilerin kendilerine ait bir bölgeleri olur. Ancak erkeklerin bölgeleri pek sabit değildir. Okapi tehlike sezdiğinde olduğu yerde kıpırdamadan durur. Açık bir alanda hemen göze çarpacak renk ve desenleri yaşadığı çevrenin sık bitki örtüsüne karışarak kusursuz bir gizlenme sağlar. 

OKAPİ

Kulak memesi ...

Mingil,
Binaguş,
Alm. Ohrläppchen,
İng. Earlobe, 
Frn. lobe d'oreille.
Osmanlıca, Binaguş,
Arapça, شحمة الأذن

Kulak Memesi,
Kulak tozu.
Kulağın yumuşak ve kıkırdaksız olan alt ucu.


Mingil, aynı zamanda  yiyeceklere düşen kurt demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ