Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, sarmaşık görünümlü bir tür bodur çalı ...

Nolana,
Nolana Pizzeria,
Kahkahaçiçeği, 
Sahilkahkahası, 
Çitsarmaşığı, 
Gündüzsafası, 
Convolvulus persicum, 
Liseron, 
Bindweed . 

Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, sarmaşık görünümlü bir tür bodur çalı.
Kahkahaçiçeği, Çit sarmaşığıgiller familyasından, uçları mavi çizgili beyaz çiçekler açan bir çeşit sarmaşıktır.  

Duruşuyla kahkahaçiçeğini andıran ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir tür çalı. Nolana reichei, Şili ve Peru ulusal parklarının bir çiçeğidir.
Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kahkahaçiçeğine benzer bodur bir çalı. 
Nolana ortak adı olan bu bitkiler tek yıllık olup, Şili ve Peru' da görülür. Bu bitkiler tam güneş alan, zayıf, kuru topraklarda, zor alanlar için iyi bir zemin örtüsü olan bitkilerdir.
Ancak, verimli ve iyi drene olan topraklarda daha yetişir. Kötü toprak alanlarda, dikim deliği uygun olursa ve çevresinde humuslu topraklar olursa yetiştirilebilir.

Düşünce gücüyle maddeler üzerine uzaktan etki yapmak ...

Telekinezi,
Yunanca uzaktan hareket anlamındadır.
Tele kelimesi Yunanca "uzak" anlamındadır. Yine Yunanca hareket anlamındaki kinesis sözcüğünden türetilmiştir. 
Psikokinezi, 
Parapsikoloji bilim dalının incelediği önemli bir psişik güçtür. Telekinezi, düşünce gücünü yoğunlaştırarak canlı veya cansız maddeler üzerinde etkiler yapılabilmesi gücüne denir. 

Telekinezi maddeler üzerine uzaktan etki yapmak demektir. Düşünme gücüyle, uzaktan maddeler üzerine etki yapmaktır. Bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu konuda en ünlüler, Nina Kulagina(Rus) ve Uri Geller(İsrail) bilinir.

İyilik, ihsan ...

İnayet,
Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, 
Kayra, Kerem,
Lütuf, 
İyilik, İhsan,

Kargaşa, başıboşluk...

Anarşi,
Fr. anarchie,
İng.anarchy,
Alm.anarchie,
İğtişaş (Arapça اغتشاش )


Kargaşa, 
Başıboşluk, 
Karışıklık.
Kaos, 
Erksizlik,

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ