Yıllar önce fırtınalardan kaçan gemicilerin Sinop limanına sığındığı ve yerli halktan maniler eşliğinde para toplaması olarak bilinen geleneğe verilen ad...

Helesa,
Sellime Çıkma.
Hırçın Karadeniz’in dalgalarından umudu, kurtuluşu simgeler.
Sinop’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlik. Sinop tersane mevkisinde düzenlenir. Helesa yürüyüşü çeşitli maniler söylenerek bu gelenek için hazırlanmış özel bir gemi maketi ile Sinop sokaklarında dolaşarak bahşiş, yardım parası toplanır.

Hikayeye göre; fırtınalı bir kış gününde,  bir gemi fırtınaya yakalanmış ve Sinop limanına sığınmış. Haftalarca burada mahsur kalan gemide bulunan tayfaların zamanla kumanyası tükenmiş ve açlık baş göstermeye başlamış. Tayfalar dilenmek istemedikleri için de kimseden bir şey isteyememişler.Bir gün kaptanın aklına yiyecek bulmak için bir fikir gelmiş. Tayfalarına hemen bir filikayı süslemelerini söylemiş. Kaptan ve tayfalar süslenen bu filikayla ve gece olması sebebiyle ellerinde çok sayıda fenerle Sinop’ a inmişler ve kent içerisinde çeşitli maniler söyleyerek dolaşıp halktan yiyecek istemişler. Bun gören halk da gemicilere çeşitli yiyecekler vermiş ve böylece gemiciler açlıktan kurtulmuşlar.

Helesa,

Sinop Karadeniz’in tek Doğal Limanı ile çok eski bir denizci kentidir. Fırtınalı havalarda limana sığınan deniz araçları su üstü bir kent bir koloni oluşturur. Karadeniz’in tek doğal limanı olma özelliğine sahip olan Sinop’ta uzun yıllar önce fırtınalardan kaçan gemicilerin Sinop limanına sığındığı ve burada uzun zaman kalmaları sebebi ile yerli halktan maniler eşliğinde para toplaması olarak bilinen gelenek.

Gündüz, gün ...

Nehar.
Nehari ise gündüzlü anlamındadır.
Ruz,
Gündüz,
Gün,
Eski dilde gün, 

Yevm,

Yevmiye kelimesi de buradan türemiştir.
Arapça Enhür kelimesinden türetilmiştir.

Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olan aydınlık.
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.

Bir malın yıpranma ya da teknik gelişmeden kaynaklanan eskime nedenleriyle değerinden düşmesi ...

Amortisman,  
(Fr. amortissement).
Yıpranma payı. 

Faizin işlemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi
Bir işletmede kullanılan bina, makine, demirbaş gibi fiziki mallarda ortaya çıkan yıllık aşınma veya eskime.
Yıpranma, değer yitirimi.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ