Çok inatçı ...

Anid,
Anîd.
Anûd (Arapça,  عنود ), İnatçı.
Muânid (Arapça, معاند ). İnatçı. 
Muannid. 
Müteannid.
Hakka karşı inatçı ve Allah'a teslim olmayan insandır. 
İsyankar kişi.
Lecuc (Arapça, لجوج ), İnatçı.
Serkeş (Farsça, سرکش ). Dikkafalı, inatçı.

İnatçı, huysuz ...

Aksi,
Huysuz,
Hırçın,
Anut,
Lecuc (Arapça, لجوج ), İnatçı.

Anid,
Anud (Arapça, عنود ), İnatçı.
Muanid (Arapça, معاند ). İnatçı.
Muannid.
Müteannid.
Hakka karşı inatçı ve Allah'a teslim olmayan insandır.
İsyankar kişi.
Ayak direyici, Ayak direyen,
İnat eden,
Direngen
Huyu iyi olmayan, kötü huylu.
Ters, zıt, karşıt,
Olumsuz,
Menfi.
Serkeş (Farsça, سرکش ); Dikkafalı, inatçı.

Emile Zola'nın bir romanı ...

Nana,
Germinal,(1885).
Emek,(1901).
Meyhane,(1877).
Bir Aşk Sayfası,(1878).
Suçluyorum,
Doktor Pascal,(1893).
Toprak,(1887).
Gerçek,(1903).
Apartman,
Rahip Mouret'nin Günahı,(1875).
Paris'in Karnı,Dara,
Bozgun(1892).
Rreu,

Therese Raquin,(1867).
Paris Yıldızı,
Din Laiklik Çatışması,
Marsilya'nın Gizemleri,
Oyun Bitti,
Paris Yaşamı,
Rahibin Günahı,
Zamanın Efendisi,
Les Mysteres de Marseille.
Hayvanlaşan İnsan,(1890).
Yaşama Sevinci .


Émile Zola 
(2 Nisan 1840 – 29 Eylül 1902)
Yazar, romancı, eleştirmen.
Fransa’da natüralizmin öncüsü ve kurucusudur.

Fransız yazar Emile Zola 1840 yılında Paris’te doğdu. İtalyan asıllı Mühendis babası küçük yaşta öldü. Zola bundan sonra yetim kaldı ve düzenli bir öğrenim göremedi. Lise tahsilini dahi yarım bırakarak çalışmak zorunda kaldı.

Paris’te 1862 yılında meşhur Haşet kitapevinde işe başladı. 1864 yılında ilk eseri yani hikayeleri basılmaya başladı. Ünlü Figaro gazetesine makale yazmaya başladı. Les Mysteres de Marseille adlı romanı Marsilya’da basıldı. 1866 yılında Haşet kitap evindeki görevinden ayrıldı.

1867 yılında tanınmasını sağlayan Therese Raquin adlı eserini bitirdi. Meyhane adlı eseri 1877 yılında yayınlandı. Bu eseriyle ünlendi. Nana, Germinal ve Meyhane en tanınmış eserleridir.

1897 yılında Fransız ordusunda askerlik yaparken kendisi yahudi olması nedeniyle askeri yargının duyarsızlığına kurban giden Yüzbaşı Dreyfus’u savunmuştur. Hatta Fransa devlet başkanına hitaben “İtham Ediyorum” makalesini yazmıştır. Bu makalesinden dolayı Emile Zola, bir yıl hapse mahkum olmuş ve Fransa'dan kaçtı ve İngiltere'ye sığındı. Sonra çıkan afla ülkesine döndü.

Fransız yazar, 1902 sonbaharında Paris'te yatak odasında baca tıkanmasından şömineden çıkan duman zehirlenmesinden öldü.

Söz, sözcük ...

Lafız, (Arapça, لفظ , söz).
Lafz,
Laf,
Kelam,
Kal, Laf,
Lakırdı.
Söz, (Fr. Parole).
Sözcük, (İng. word).
Kelime (Eski dilde, Arapça,  کلمه ), 
Lugat (Arapça, لغت ).
Şor, Söz, Sohbet. 
Söz, Dedikodu, Kelam (Eski dilde).
Söz, (Eskidilde kelâm,  کلام ).
Eksiksiz ve kesin anlamlı tümce. 
Anlamı olan ses veya ses birliği.
Gagal,
Gır,
 

İntak, İnsan dışındaki varlıkları konuşturma sanatı ...

İntak,
Arapça, intak  انطاق .  
Konuşturma.  
Eski dilde intak..  

Dillendirme, 
Dile getirmek.  
Söz söyletme sanatı.  
Konuşturma söyletme.   

Kişileştirilen varlıklara, hayali yaratıklara söz söyletme sanatı.  
İnsan dışındaki varlıkları konuşturma sanatı.   
Söylemeğe kabiliyeti olmayanı söyletmek.   

Onun namına, adına konuşmak.   
Nutka getirmek, söyletilmek.  
  
İntak bir edebi sanattır. Kişileştirilen, teşhis edilen bir varlığın konuşturulmasına intak sanatı denir. Fabl türü hikayelerde ve şiirde kullanılır. Teşhis, kişileştirme ve İntak konuşturma demektir. İnsan dışındaki varlıklara, insana ait özelliklerin verilmesi kişileştirmedir ki buna teşhis denir. İnsan özelliği verilen varlıkların konuşturulmasına intak denmektedir. İntak sanatının olduğu yerde teşhis vardır. Teşhisin olduğu yerde ise intak sanatı olmayabilir.

Dik yokuş, uçurum ...

Kaban,
Rampa, ( İtalyanca rampa, İng. rampe).
Yura, 
Yokuş, (İng. ramp, Fr. montée ).
Dik yokuş, 
Uçurum.
Güçlük.
İniş karşıtı, Çıkış.
Aşağıdan yukarıya gittikçe yükselen eğimli yer, yol.
Şose veya demiryolundaki yokuş.
Rampa, Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü. 
 
Trenin eşya almağa mahsus yanaştığı set. 
İki geminin birbirine veya bir geminin iskeleye yanaşıp bitişmesi. 

Kırık kemikleri bir arada tutmaya yarayan nesne ...

Atel,
Fr. attelle, 
İng. splint,
Splint.
Cebire,
Cebayir,
Süyek, (Kemik, Cebire).
Kırık kemikleri bir arada tutmaya yarayan nesne .
Kırık kemikleri bir arada tutmak için kullanılan tahta gibi düz nesnelere verilen ad.
Kırık kemik vb. sarmaya yarayan ince tahta veya ona benzer sert madde, splint.


Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçimde sarılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden yapılmış destek. Tahta parçası, mukavva, sert karton, sert plastik, yastık ve üçgen sargı bezi atel olarak kullanılabilir. Atel kol ve bacak kırıklarında kullanılır. Bacaktaki kırık diz ile kalça arasında ise atelin boyu topuktan koltuk altına kadar uzatılmalıdır. Kırık diz ile ayak arasında ise atelin boyu topuktan kalçaya kadar olması yeterlidir.

Yavaş, ağır ..

Bati, 
(Eski dilde).
Arapça, Bati ( بطی ), 
Ağır, yavaş.

Aheste,(Farsça).
Yavaş, 
(Fr. Lent, ente,  İng. slow ).
Ağır bir biçimde.
Ağır.
Ağır hareketli.
Yavaştan.
Hızlı olmayan, 
Çabuk karşıtı,
Ağırbaşlı.
Yumuşak huylu, 
Sakin.  

"Aysberg" de denilen, lahana görünümlü bir tür marul ...

Atom,
Aysberg (Atom),
Lahana görünümlü bir marul türüdür.
Diğer marul türleri;
Göbekli,
Kıvırcık,
Düz,

 

Salata ve marul tek yıllık serin iklim sebzesidir. Yetişme süresi 2-3 ay gibi kısa süreli olan salata ve marul tiplerinde açıkta ve örtü altında değişik mevsimlere uygun olarak ıslah edilmiş çeşitlerle arka arkaya yılın 12 ayı üretim yapmak mümkün olmuştur. Son yıllarda yağlı baş salata ve kıvırcık baş salata tiplerinin Türkiye’deki üretimi ve yeme alışkanlığı salata ve marullara çeşit zenginliği kazandırmıştır.

Bir tür yaban yoncası ...

Korunga,
Üçgül,
Tirfil, (Rumca).

Tırfıl, Tirfil, 

Fr. trèfle des prés, trèfle rouge, trèih violet.
Kelebekotu,
Yabani yonca,
Kelekotu,
Çayır dutu,
Tavşan bıyığı, 


Alfalfa,
Bir tür yabani yonca.

Çimenlik yerlerde yetişen yuvarlak yapraklı bir ot.
Tırfıl, Üçgül, "trifolium Pratense"

Yaban yoncası (Alfalfa), esasında çimler arasında yetişen ve hepimizin bildiği sıradan bir kır çiçeği olup çok güzel bir bitkidir. Hayvan yemi olarak mera ve çimenlik alanlarda kullanılır.

Yonca, baklagiller familyasından olup yeşil ot ya da kuru ot olarak hayvan yem bitkisi olarak kullanılan çok yıllık bir ot'tur. Sulak yerlerde çayır bitkisi olarak kendiliğinden yetişen ya da ekilerek yetiştirilen bir bitkidir. Hayvanlar için besleyici bir bitki olup yeşil olarak tüketilir.

Latince Trifolium, Yunanca Triphyllon, Yonca, Üçgül, Triphylos Üç Yapraklı anlamından gelmektedir. Tirfil rumca bir kelime olup, bazı yörelerde Üçgül, Yabani Yonca ya da Korunga gibi yem bitkilerindendir. Üç küçük yapraklı, eşit boyda, yaprakları bileşik ve kuzey yarım küre’nin ılıman ve yarı tropikal bölgelerinde yetişir. Bir yıllık veya çok yıllık ot. Yem Bitkisi olarak 300'den fazla türü yetiştirilir. Kelebek çiçekgiller fmilyasındandır. Üçgüllerin çiçekleri, çoğu zaman başak veya kömeç halinde toplu beyaz, pembe, kırmızı, morumsu ya da nadir olarak sarı renkte olabilir. En yaygın yabani türleri, çayır üçgülü ve iki tarla üçgülüdür. Üçgüllerin bir çok türü hayvanlara yem bitkisi olarak kullanılır. Doğu Anadolu bölgesinde bazı türlerin çiçekleri çiğ olarak ilaç niyetine yenir.

Aile ocağı, yuva ...

Lane,
Arapça, Lane ( لانه ).
Yuva,
Aile ocağı.
Yurt,
Mesken,

Reçine ...

Akma,
Halk dilinde, 
Akındırık.
Çamsakızı,
Ağaç sakızı.
Rumca, Reçine.
İngilizce, Resin.
Günümüzde, Dünyanın her yerinde ağaçlar kendilerini korumak için reçine salgılamaya devam ediyorlar. Reçinenin yeraltında sertleşerek kehribara dönüşmesi milyonlarca yıl alır ve genelde eski kehribarlar daha serttir. 
Aselbent, Hekimlikte ve koku yapımında kullanılan aselbent ağacından gövdesi çizilerek elde edilen bir tür reçinedir. 
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi.


Çam, elma, erik gibi bazı odunlu bitkilerin salgıladıkları katı ya da yarı akışkan, yarı saydam, suda çözülmeyen salgı maddeleri.
Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde.
Bitkilerin doğal yaşamları sırasında üretip gövdelerindeki kovuklarda biriktirdikleri ya da yapay olarak üretilen polimerler. Sentetik ürünler bulununcaya kadar, copal yüzyıllarca vernik ve cilanın ana hammaddesi olarak kullanılmıştır. Kauri adlı fosil reçinesi vernik yapımında kullanılmaktadır. Hala da bu alanda yoğun olarak değerlendirilmektedir.

İzin, onay ...

İcazet, 
Arapça, icâzet, ( اجازت ).
İzin,
Onay,
Onaylama.
Mezuniyet belgesi,
Diploma.
Müsaade. 
Şehadetname. 
"Olur" demek. 
Destur vermek. 
İlmî ehliyet. 
Reva görmek.


Trabzon ilinde bir yayla ...

Ken,
Karastel,
Akkese,(Tonya).
Ağaçbaşı,
Arabinyurdu,(Araklı)
Ayeser (Maçka),
Beypınarı,(Tonya),
Coşk yaylası, 
Çukuryayla (Araklı),
Çatmaobası (Tonya).


Çakırgöl 
(Maçka'da, 2504 m yükseklikteki yayladır. Meryemana yolunun 5 km sağa ayrılan toprak yoldan 90 km. ileridedir).   

Çevlik, Çiçakli,  Çağman, 
Derinoba,(Tonya)  Düzköy, (Haçka Obası).  
Erikbeli (Tonya),  Figanoy (Maçka).   
Gulindağı Yaylası, (Araklı)    
Güzelyayla,  
Haros, Hıdırnebi (Akçaabat)   
Hamza yaylası, (Araklı)  Haçka(Düzköy),    
Hıdırnebi(Akçaabat)  Honefter,  
İlaksa (Maçka, Mataracı köyü),  
İsmailağa  yaylası, (Araklı)  
Kadıralak (Tonya) - Kadırga (Tonya), 
Karastel, Kayadüzü (Sürmene) 
Ken,  Kaleobası, (Tonya)  
Kiraz (Maçka İlçesi Gürgenağaç köyü arası 22 km. asfalt yol olup, Gürgenağaç köyünden güneye doğru 7 km. toprak yolla ulaşılabilir.)    
Karadağ (Akçaabat), Kuruçam (Akçaabat), Karaçımah,  

Lapazan, 
(Gürgenağaç köyünün güneyinde 2 200 m rakımlı yaylaya 27 km toprak yolile gidilir.)  

Liser-Lişer, (Ocaklı-ispela Köyü, Maçka)  
Lişit,  
Lustra.  
Mavura (Maçka'nın18,5 km. batısında),  
Mağura Yaylası,  Mandagözü yaylası,  Menteşe, (Tonya)  
Mulfat, Mızraklı,  
Omal, Omal yaylası, Trabzon iline 78 km, Sürmene İlçesine 42 km, Köprübaşı ilçesine 27 km uzaklıkta bulunan Arpalı köyündedir. 

    
Pazarcık,(Araklı)  Paparza,  
Sazalanı , Sazalanı Ulusal Parkı, (Tonya) - Sis Dağı yaylası, Sultan Yaylası (Çaykara),  Şekersu,   Şorahma,      
Şolma (Maçka ilçesinden batıya doğru 22 km. toprak yolla gidilebilir. Yolun 16 kilometresi zengin bitki örtüsüne sahip Kulin dağının içinden geçmektedir.)
Solma (Maçka),  
Taşbaşı, Taşlı yaylası, (Araklı)  
Vartan.
Zere yaylası (Tonya).

Samanla karışık tahıl ...


Malama,
Halk dilinde samanla karışık tahıla Malama denir.

Malama kelimesi Rumcadan geçmiştir.
Karışım.
Samanla karışık tahıl.
Taneleri ayrılmamış, samanla karışık tahıl.
Ercinzan yöresinde Malama kelimesi, Arpa veya buğdayın samanla karışık şekli için kullanılmaktadır. 

Eskiden bu tür ara ürünler oluyordu. Şimdilerde biçer döğer kullanılyor. Direkt olarak tahıl kamyon veya traktöre yükleniyor. Aynı zamanda da samanı balyalanmış olarak alınmaktadır.
Dövülmüş, savrulmamış tahıl ve saman karışımı. 
Savrulmak üzere 'tığ' hâline getirilmeye hazır dövülmüş harman.
Düğenlenmiş fakat savrulmamış taneli saman. 


Harman işçisine Afaracı denir. Harman kaldırıldıktan sonra yerde kalan toprak, çöp ve samanla karışık tahıl tanelerine ise Badas denir.  

Malama kelimesinin diğer anlamları;
Havlu.
Dövenle sürmek için harmana yayılmış başaklı sap. 
Kepek ve arpa kırması karışımı hayvan yemi.
Katran sürmek için kullanılan ucu bezli sopa.

Çimento vb. nesnelerden su karıştırılarak elde edilen bulamaç.Fotoğraflar Resul Demir'in Yozgat ili Şefaatli ilçesinin Erkekli köyünden Harman manzaralarından alıntıdır.

Dahi...

Öke, (İng. genius).
Dahi (Arapça, dâhî, داهی ).
Deha sahibi.
Latince genius kelimesinden yaratıyorum, meydana getiriyorum anlamında gigno kelimesi türetilmiştir.

Dahi.
Eşine ender rastlanır, hârikulâde zekâ, fatanet ve hikmet sâhibi.
Deha sahibi kimse,
Yaratıcı yeteneğin en yüksek derecesine ulaşmış kişi.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ