Kuzey Suriye' de antik bir kent ...

Ugarit, 
Ras Şamra, 
(Ras Shamra).
Suriye kıyısında ünlü bir antik kent, 
Kuzey Suriye' de antik bir kent,

Ugarit kenti günümüzde Ras Şamra olarak bilinir. Lazkiye kentinin 10 kilometre kuzeyinde bulunan Ras Şamra höyüğü 1929 yılında bir rastlantı sonucu sahilden 1 km. içeride keşfedilmiştir. 
Batı Suriye'de bulunan Ugarit Antik kenti İ.Ö. 1450 - 1195 yılları arasında bir ticaret kenti idi. Ancak bir  depremle yerle bir olmuştur. 

Ras Şamra Höyüğü 1929 yılında bir rastlantı sonucu bulunmuş. 

Ras Şamra antik kentindeki kazılar sonucunda şehrin mahallelerine, surlarına ait kalıntılar, kral sarayı, tapınakları ve tabletleri bulunmuştur. 

Ugarit Antik Kentinin, ilk alfabeyi kullanan krallık olduğu kanıtlanmış.

Çivi yazısının, alfabenin ilk şekillerinden olduğu yapılan kazılarda görülmüştür. M.Ö. 1450 yıllarında, Ugarit krallığı, Dicle ve Fırat nehirlerinin yakınında olması, ticaret ve zenginliği ile doğunun Paris’ i olmuştur.

Angola' nın para birimi ...

Kwanzas,
Kuanzo,
Angola Kwanzası.
Esküdo,
Kimbundu,
Kwei,


Angola, 
Afrika’nın güneybatısında yer alır. Angola Cumhuriyeti, kuzeyde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve doğuda Zambiya ve güneyinde Namibya ile sınırı vardır. Güney Afrika ülkesi olan Angolada 2013 yılında islam dini yasaklanarak tüm ibadet yerleri, camiler ve ilişikili yerler yıkılmaya başlandı. Angola nüfusunun yüzde 95’ini Protestan Hristiyanlar oluşturuyor.


Başkenti Luanda olan ülkenin para birimi, Angola Kvanzası olan üniter bir devlettir. Başkanlık sistemi ile idare edilmekte ve resmi dili Portekizcedir. 1482 yılında Portekizli denizci Diego Cão tarafından keşfedilmiştir. Angola adını ülkede yaşayan kralın adı olan Ngola olan Ndongo Bantu adlı krallıktan kaynaklanmaktadır. 


Uzun yıllar Brezilya ve Portekiz'in kolonisi olarak kalmıştır.  
Görülen alemin ötesi ...

Mavera, (Arapça  ماورا ).
Öte, ötesinde.
Ahiret, öbür dünya.

Eski dilde, öte. 
Gaip,
Görülen alemin ötesi.
Bir şeyin arkadan gelen bölümü. 
Bir şeyin ötesinde bulunan.
Bir şeyin gerisinde, arkasında veya ötesinde bulunanlar. 

Hemen herkesin aklına ilk gelen maveraünnehir kelimesi gelir. Burada nehrin ötesi anlamında kullanılmıştır. Esasen Amu Derya (Ceyhun) ile Siri Derya (Seyhun) nehirleri arasında kalan tarihi bölgeye denir.

Kabartma bir figür oluşturucak biçimde yontulmuş değerli taş ...

Kame, (Fr. camée).
Üst üste iki katmandan oluşan değişik renklerde olan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli bir taş,
Kabartma bir figür oluşturacak biçimde yontulmuş değerli taş.

Ayakkabıların altına çakılan demir ...

Nalça, 
Nalçe (Arapça, Farsça) ( نعلچه ).
Kabara,

Ayakkabıların altına çakılan demir.
Yarımay biçiminde ayakkabı ökçe demiri.
Yemeni, çizme gibi ayakkabılara vurulan hafif demir parçaları.
Küçük nal.
Nal.
Ayakkabı tabanının eskimesini önlemek amacıyla, bu kısma çakılan iri başlı özel çivi.  
Dayanıklılık sağlamak amacıyla, ayakkabıların altına çakılan, yassı ve iri başlı demir çivi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilinen en büyük göktaşı kraterinin bulunduğu şehir ...


Manson,
ABD kenti Manson , Iowa .
Manson Şehri yıllarca Dünyanın yumuşak su başkenti olarak bilinir.  
Manson Şehri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilinen en büyük göktaşı kraterinin üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşık 74 milyon yıl önce bir göktaşı yeryüzüne çakıldı. Bu çarpma esnasında çapı 32 km. olan bir krater oluşturdu. Krater bugün görünmez. 

Meteor etkisi önemli ölçüde bölgenin coğrafyasını Manson krateri ile değiştirmiştir.  

Kretase döneminin sonuna yakın zamanda merkezi Iowa olan, Manson kenti sığ deniz kenarında olan şehire, 160 milyon km. öteden ses hızının 200 katı bir hızla 2,4 km. çapında 10 milyar ton ağırlığında bir taş kütlesi gökyüzünden yer küreye gelip çarpınca olan olmuş. Şimdi şehir 4,8 km. derinliğinde 32 km. çapında bir çukura dönüşmüştür. Sonrada bu açılan kraterin üzerine buzul katmanları doldurmuş ve tepsi gibi düz bir yapıyya dönüşmüştür. 

İlk olarak 1912 yılında su bulmak amacıyla açılan bir su sondajı esnasında fark edilmiştir. Kuyudan çıkan su yumuşak olup olması gereken özellikleri içermemektedir. Bu farklılığından dolayı keşfedilen bu durum 1953 yılına kadar incelenmedi. Bu tarihten sonra bir inceleme başlatılmış. Bu kentte 90 metre kalınlığında buzul kütlesi altında bulunan  35 km genişliğinde bir kraterin varlığı çok geç farkedildi. Başlangıçta bu kraterin bir volkanik patlama sonrasında oluştuğu ve yapısının buna uygun olduğu gibi düşünülüyordu. Sadece 1960' lı yıllarda, araştırmacılar tarafından incelenmiş ve Manson kraterinin yaşı bilinmediği gerçeği görülmüştür. 

Amerikan Jeoloji Mühendisleri birliği ile Araştırma kurumları işbirliği ile araştırmalar yapılmıştır. Araştırmacılar 66 milyon yıl öncesine ait olduğu bildirilmiştir. Muhtemelen dinozorların yok olmasına bağlı olarak ifade edilmiştir. 

Kaynaklar;
Bill Bryson-Hemen herşeyin kısa tarihi
wikipedia Ansiklopedisi.
Harp gemilerinden asker naklinde kullanılan en büyük filika ...

İşkampaviya,
İtalyanca bir kelimedir.
İşkampiya
İngilizce Launch, service craft.
İşkampaviye.
İşkampavya.
Denizcilik terimidir.
Harp gemisinin en büyük sandalı.

Harp gemilerinde personel taşımakta kullanılan motorlu büyük filika.
Harp gemilerinden asker naklinde kullanılan en büyük filika.
Savaş gemisinin en büyük sandalı.
Savaş gemisi filikası.
Sahil muhafaza botu.

Gemiyi kızaktan suya indirmek,
İng. Launching.
İşkampaviya sandal büyüklüğünde, ancak sandaldan daha geniş ve yüksektir. Karaya asker sevkiyat işinde kullanılmış. Ayrıca gemiye erzak ve levazım nakliyesinde hatta su naklinde bile kullanılırmış. Eskiden bazı durumlarda donanmaya su alınması işinde işkampaviya su ile doldurulur, diğer bir filika eşliğinde geminin bordasına götürülerek içindeki su geminin tulumbasıyla alınırmış.

Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası ...

Kıstak,
Fr. isthme,
İng. isthmus.
Berzah,
(Arapça برزخ .)
Dil, kara uzantısı.
Boğaz,
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası.
Yarımadanın karaya bağlandığı yer.


Denizlerde bir birinden ayrılmış iki büyük kara parçasını birleştiren ya da bir yarımadayı anakaraya bağlayan dar kara şeridi.
İki dağ ve tepe arasındaki dar geçit, boğaz.

Örnek olarak Panama kıstağı, Kuzey Amerikayı Güney Amerikaya bağlar.
Kıstak için diğer bir başka anlam olarak aşağıdakileri de sayabiliriz.
Dini inanışlara göre ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer.
İki alemin arası, dünya ile ahiret arası.
Kabir.
Perde.
Cehennem.
Sorun, dert.
Sıkıntılı yer.
İki yer arasındaki geçit.
Mani'a, engel,
Sırat köprüsü.
Ölen insanların ruhları kıyamete kadar berzah aleminde bulunurlar.
Berzah büyük ve manevi bir alemdir.
Kıyamet kopunca Allah bütün ruhları haşir meydanında cesetleri ile diriltip toplayacaktır.

Küçük vapur, çatana ...


İstimbot, (İng. steamboat).
Çatana, 
Küçük vapur.
Filika büyüklüğünde, buharla-islimle işleyen deniz teknesi.
Buharlı gemi.
İstimbot kelimesi İngilizce steamboat (buharlı gemi) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.

Geminin hareket enerjisini su buharı gücünden alan deniz taşıtı olup özellikle askeri amaçla kullanılmış gemilere istimbot denmiştir. Ancak daha sonraları ihtiyaca binaen küçük buharlı gemilere de istimbot denmiştir. Küçük vapur, buharlı gemi anlamında olan ve Türkçeye Fransızca buhar anlamındaki vapeur kelimesinden geçen vapur kelimesi ile özdeşleşmiştir. Çünkü Türkçede vapur sözcüğü akaryakıt ile çalışan ve kısa mesafe seferi yapan tüm yolcu ve araba gemileri içinde aynı anlamda kullanılmıştır.Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ