Cehennemin, Gayya Kuyu'sunun da bulunduğu beşinci katı. ..

Hutame,

Ateş, insan cismine çok büyük acı ve ızdırap verdiği için ahirette kâfir ve münâfıkların cezası ateşle verilecektir. Böylelikle Cehennem, Allah'ın tutuşturulmuş ateşinin ismidir.  Cehennem (Alm. Hölle, Fr. Enferr, İng. Hell) birbirinin atında yedi tabakadır. 
 
1. Cehennem, en yukarısıdır, oraya müminlerin en asileri girer.
Azabı, ötekilerinden hafif ve daha zariftir.
 
2.
Sair, Buraya Nasara girecektir, Hıristiyanlar onda eserdir.

 
3.
Sakar, Buraya da Yahudiler girerler,


4.
Cahim,  Buraya da Sabiler girerler. Mürtedler ve şeytanlar için azabı elimdir.

 
5.
Hutame, Buraya da mecusiler girerler. Gayya kuyusu bu kattadır. Ye'cüc, Me'cüc ve kâfirlerin yeridir.

 
6.
Leza, Buraya da müşrikler girerler. Puta tapanlar, ateşe tapanlar ve sihirbazlar için hazırdır.


7. Haviye, Buraya da münafıklar girerceklerdir. Bir de Allahlık davası güdenler girerler. Firavun, Nemrut gibi. Mülhitleri, zındıkları, yalancıları ve münafıkları kucaklayacaktır.
 Cehennem ateşi, harareti, azap ve şiddeti hepsinden üstündür. Cehennemin tabakalarının tümü, herbiri beşyüz yıllık mesafede, yedi kapısıdan yedibin tabakadan ziyadedir. 

Ben, aşağı tabakada olanların azaplarının şiddetinden bakmaya takat getiremedim. Ancak üst tabakada olanlara baktım. Buraya ümmetimin asileri girerler. Buraya bakınca gördüm ki: Orada ateşten yetmiş derya var. Her deryanın kenarında ateşten birer şehir var. Her şehirde ateşten yetmiş bin ev var. Her evin içinde ateşten yetmiş bin sandık var. O sandıkların içinde de, erkekler ve kadınlar var. Oraya hapsolmuşlar. Yanlarında yılanlar ve akrepler var.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ