Bitlis'in Adicevaz ilçesinde, Urartular döneminden kalma bir kale ...

Kef,
Arzaşkun,
Kef kalesi,
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin kuzeyindedir. Adilcevaz Bitlis'e 85 km. uzaklıktadır. Kef kalesi, Urartular döneminden kalma bir kaledir. Adilcevaz ilçesindeki kef kalesi 6 km. kuzeydeki volkanik bir tepenin üzerinde yer alır. Kalenin adı Arzaşkun'dur. Urartu
ların yaşadıkları bir yerleşim yeridir. 

Doğal tepenin üç tarafı, doğu, batı ve güney yönleri çok dik ve sarptır. Kef Kalesinin denizden yüksekliği 2270m.’dir. Kef Kalesi Adilcevaz’ın bulunduğu yerden yaklaşık 625 m. kadar yüksektedir. Kef Kalesi yalnızca Urartular döneminde kullanılmıştır. 

Ermeniler döneminde Pznunik vilayetinin kentlerinden biri olarak Artske ismiyle bilinmiştir. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin diğer ismi elcevaz' dır. Arapça Zatülcevz (cevizler vadisi) adıyla anılmaktadır. Kentin daha eski ismi Urartu dilinde Artske - Artsike' dir.
Adilcevaz, Osmanlı hakimiyetine 1514 yılında girmiştir. 

Adilcevaz 1916-1918 yılları arasında Ruslar'ın işgali altında kalmıştır. Adilcevaz' da Ekim ayının ilk haftasında Ceviz Festivali geleneksel olarak düzenlenir.

Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman ...

Nadim,
Pişman,
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman.
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim.
Pişmanlık duyan, pişman. 
Nedamet etmiş, pişman.
Pişmanlık duyan, pişman.
Tevbe eden.

Çaşur, Haşlanıp tuzlandıktan sonra yenilen bir ot ...

Çaşur,
Çaşır,
Haşlanıp tuzlandıktan sonra yenilen bir ot ,
Dağlarda yetişen, ilkbaharda yemeği yapılan ot.
Çaşır, iğnemsi yaprakları etli kökü ve dalları olan, salamura edilerek yenen, tadı acı kekreksi bir yıllık bitki.
Haşlanıp tuzlandıktan sonra salamura edilerek yenilen bir bitkidir.  Tadı hafif ekşimsi ve damağa değen bir aroması var.  
 

Doğu Karadenizde çok sevilen Çaşur bitkisinin, turşusu ve yumurtalı kavurması yapılır.

Turşusunun şeker hastalığına iyi geldiği bilinir. Çaşur her yerde yetişmez çaşurun yüksek dağ yamaçlarında ve sarp kayaların etrafında yetişen bir yabani bitkidir. Çaşır sertleşmeden etli ve yumuşak kıvamda iken en lezzetlidir. Bu bitkinin iki farklı çeşidi vardır birincisi deli çaşurdur. Bu tipin zehirli olduğu söylenir ve yenmez. İkincisi görünüş olarak normal çaşurdur. Bu tip çaşuru toplamak gerekir. Mevsimini geçirmemek gerekir aksi halde sertleşir, kartlaşır ve acı olur ve yenilmez.

Çaşur bitkisi patates haşlamasıyla karıştırılıp tereyağında kavrularak yenilebilir. Yumurta ile omlet yapılır. Haşlanan çaşur un ve yumurtaya batırılarak yağda kızartılır. Şifalı olduğuna inanılır. 

Böyle bir rivayet de vardır.;
Erzurum’ un bir köyünde çaşur bitkisi yenilmesinden dolayı yeni doğan bütün çocuklar ikiz doğar.

Seyrüsefer ...

Trafik,  (Fr. trafic).
Seyrüsefer,
Gidiş geliş. 
Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş, seyrüsefer. 
Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü,
Yoğunluk.
Önemli görevlerde bulunan kişilerin bir yere gidiş gelişi.

Ülkü ..

İdeal,
Ülkü. 
Vizyon,
Mefkure, Mefkure.
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.

İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, mefkûre, ideal, vizyon.
Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal. 
Emel,


Sarhoş, ayyaş kimse ...


Rint, 
Farsça rind,
Sarhoş, ayyaş (kimse) .
Esrik,
Mest,

Sermest,
Gönül eri.
Ayyaş,
İçkiye düşkün, içkici, içici, bekri

Sarhoş, 
Farsça Serhoş.

Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse), esrik, mest, sermest, başı dumanlı, kafası bulutlu, kafası iyi, kafası dumanlı, kafası kıyak. 

Bir şeyden çok fazla mutluluk duyan.
Hoşa giden bir etki ile kendinden geçmiş olarak, esrik .

Sağlam, kuvvetli ...

Ekide, 
Ekid, 
Berk,
Sağlam, kuvvetli,
Sağlam, metin, muhkem.
Sarih, kesin, açık, kat'i, muhakkak. 
Kuvvetli,
Tekidli.

Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil,
Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli.
Sağlam, dayanıklı olan.

Ribat, Sağlam yapı.
 

Çin' in Sinkiang bölgesinde bir göl ...

Ebi,

Altay ve Tanrı dağları arasında uzanan Cungarya Havzası, 380.000 km2 saha kaplar. Batı kesimindeki yamaçlar 500 m. ve havzanın orta kesimindeki Ebi gölü 198 m. yükseklikte, 1070 km2 yüzölçümüne sahiptir. 

Çin' in Sinkiang bölgesi, ülkenin batısında özerk bir bölgedir. Kuzeydoğuda Moğolistan Halk Cumhuriyeti, doğuda Kansu, güneydoğuda Tsinghai eyaletleri, güneyde Tibet, güneybatıda Jammu, Keşmir ve Afganistan, batı ve kuzeybatıda ise Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan’la sınırlanır. 

Cungarya Havzası’nda yer yer sabitleşmiş kumullar görülür. Ülkenin yüzölçümü 1.647.000 km, nüfusu 13.082.000, merkezi Urumçi; diğer önemli kentleri Kaşgar, Yarkent, Hotan, Aksu ve Kulca’dır. Genellikle yüksek bir plato düzlüğüyle kaplı olan Sinkiang, üç yanından yüksek sıradağlarla çevrilmiştir.

Güneyde Kunlun, güneybatıda Pamir, batıda Tienşan, kuzeybatıda Aladağ, kuzey ve kuzeydoğuda Altaylar yer alır. Orta kesiminde geniş Taklamakan Çölü yer alır. Kaynaklarını çevredeki yüksek dağlardan alan birçok akarsu bu çöl alanına iner ve orada gittikçe zayıflayarak kumlar arasında ya da tuzlu göl ve bataklıklarda son bulur. Bunlardan göllerden en önemlileri Bakraç-Bağraş Gölü ile güneydoğuda Lop Nor’dur. Diğer bir önemli gölü Ebi gölüdür.

Yapısına girdiği sözcüğe "bütün, tam" anlamı katan yabancı önek ...

Pan,
"Bütün, karşı" mânasına kelimenin başına getirilerek kullanılır.
Yapısına girdiği sözcüğe "bütün, tam" anlamı katan yabancı önek.
Yunanca birlik, bütünlük, bütün, tam anlamlarına gelen ön ek.
Yunanca'da bütün, tam anlamlarına gelir.


Atın başına geçirilen dizgin ve süsler ...


Oyan,
Atın başına geçirilen dizgin ya da süsler .


Atın başındaki süsler,
At başındaki koşumlar ve süsler.
Gem, Atın ağzına takılan demir araç.
Kelepser, Atın baş atmasını önleyen kayış düzeni.

Altçene Kemiğine verilen ad ...

Mandibula, 
Lat. mandibula, 
İng. mandible.
Lower jaw bone,
Mandibula kemiği, 
Alt çene kemiği.
Altçene kemiği,
Çene kemiği,

Altçene kemiği başın tek hareketli kemiğidir.
Yüzün en büyük kemiği olup yay biçimindeki bir gövde ile şakak kemiklerine doğru uzanan, iki koldan meydana gelen ve alt dişleri taşıyan yapı.

Kafatasındaki oynar ekleme sahip alt çene kemiği şakak kemiğine bağlanan bir kemiktir.  
Eklembacaklı hayvanlarda çift halde bulunan ve besini parçalamaya yarayan bir ağız parçası.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir kanyon ...

Tohma,

Tohma Kanyonu, 
Darende Kanyonu,

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan kanyon Malatya' ya 107 km. olup toplam uzunluğu 1213 metredir.

Dönence...

Medar,
(Osmanlıca).
Dönence , 
(İng. tropic).
Tropika,
Kuzey ve güney yarım kürelerde güneş ışınlarının en son dik geldiği noktalara denir. Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, varsayılan iki çemberden her biri, tropika. 


Yerleri, yer ekseninin eğikliğine bağlı olarak belirlenen ve Ekvator' un 23° 27' kuzey ve güney paraleller olup, Kuzey Yarım Küre'dekine Yengeç Dönencesi, Güney Yarım Küre'dekine Oğlak dönencesi denir. Ay ya da Güneş'in görünen deviminde gelip geri döndüğü yer ya da daire; yaz dönencesi, kış dönencesi gibi.
Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer.

Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.)

Güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyunca değişir. Güneş ışınları yıl içinde dönencelere birer kez, dönenceler arasına da ikişer kez dik açıyla düşerler. Dönenceler dışında hiçbir yere güneş ışınları dik olarak düşmez.
Dönenceler Orta kuşak ile Tropikal kuşağı birbirinden ayırırlar. Güneş ışınlarının düz zeminlere dik geldiği en son noktalardır. 
Yengeç Dönencesi 21 Haziran'da, Oğlak Dönencesi 21 Aralık'ta Güneş ışınlarını dik açı ile alır.


Medar aynı zamanda sebeb, vesile demektir.

Doğu Karadeniz yöresinde dağ çileğine verilen ad ...

Hamuçera, 
Hamacura,
Lifoz, 
Anofti, 
Hanifta,
 

Doğu karadeniz bölgesinde dağ çileğine verilen isim.
Genelde fındık bahçelerinde kendiliğinden yetişen Dağ çileği. Çok lezzetli bir meyve olan Hamuçera adı rumcadır. 
 Hameçura Karadeniz’in kıyı kesimlerinde, akarsu vadilerinde, hafif kumlu topraklarda kendi kendine hormonsuz olarak  yetişir. Hoş kokulu ve lezzetlidir. Hamuçera, bağışıklığı güçlendiren besin değeri yüksek bir meyve olup normal çileğe göre daha küçüktür.

1847-1912 yılları arasında yaşamış, "Drakula", "Kefenli Kadın" gibi romanları ile tanınmış, İrlanda'lı yazar ...

Abraham Bram Stoker,
(8 Kasım 1847 - 20 Nisan 1912)
İrlandalı yazar.
8 Kasım 1847 tarihinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de dünyaya geldi. Yaşamının ilk yıllarında hiçbir doktorun teşhis edemediği bir nedenden ötürü yatalak hastaymış. Sekiz yıl sonra bir gün ayağa kalkmış, yürümeye başlamış. Zamanla vücudu gelişerek Dublin Trinity College'in en çok ödül alan sporcusu olmuş. Babası tiyatro tutkunu orta halli bir devlet memuruydu. 
Öğrenimi bittikten sonra Abraham da 1890'da devlet memuru oldu. Aynı zamanda bu yıllarda başyapıtı Drakula'yı yazmaya başladı. 

On yıl bu görevi sürdürürken ücret talep etmeksizin tiyatro eleştirileri yazarak babasının merakını da sürdürdü. Nihayet 1896'da yazdığı bir yazı ile dönemin ünlü oyuncusu Henry Irvıng tarafından keşfedildi. İki yıl sonra devlet memurluğundan istifa ederek Londra'ya yerleşti.

Irving'in yanında çalışıp sahne amirliğinden özel sekreterliğe yükseldi ama yazarlığı da bırakmadı. 1897'de Dracula romanını baskıya verdi. Bu roman çok tutulunca zaten acemi bir yazar olmayan Stoker, hayatının geri kalanını bir edebiyatçı olarak geçirir, evlenir ve çok sevdiği dostu olan Henry Irvıng’in yanından ayrılmaz. Kimilerine göre araları bu kadar iyi değildir; hatta Dracula’nın dış görünüşünün, hırsının, despotluğunu, kendini beğenmişliğinin de Irvin’den geldiğini iddia edenler de vardır.

Stoker karakter olarak kontrollü, ciddi, kültürlü, yetenekli biridir. Davranışları ve dış görünüşü Victoria çağını temsil eden kibar bir centilmendir. Aynı zamanda maceraprest, heyecanlı ve tutkuludur da. Bunun en güzel örneği Thames Nehri' nde sandalı ile gezerken sulara atlayan birini görüp hemen suya atlaması ve erişip sahile çıkarmasıdır. Bu kişinin hayatını kurtaramasa da cesaretinden ötürü bir bronz madalya ile ödüllendirilmiştir.

1975'te ilk kez yayınlanan Bram Stoker'ın biyografisinde (A Biography of Bram Stoker) Daniel Farson yazarın özel yaşamını, eşiyle olan fırtınalı ilişkilerini açıklar. Biyografiye göre güzelliği ile nam salan Bayan Stoker ilk çocuklarından sonra yatak odasının kapılarını Bram Stoker’a kapar. Stoker evlilik dışı birçok cinsel ilşkiye –çoğu fahişelerle olmak üzere- girmiştir. 20 Nisan 1912'de frengi'den ölmüştür. Kaynak; vikipedi.

Eserleri;
Drakula
Denizin Esrarları (1902)
Yedi Yıldızlı Mücevher (1904)
Kefenli Kadın (1909)
Beyaz Solucanın İni (1911)

Vampir (günbatımı ile şafak arasında dirilerek mezarından çıktığına, insanlara saldırıp kanlarını emdiğine inanılan canavardır.) filmleri ile Drakula hızla sinemalara hakim oldu. Etnik kökeni Macar olup, Transilvanya'da yaşamaktadır. Ulah prens III. Vlad'dan esinlenerek yaratılmıştır. Bram Stoker'ın 1897 tarihli Dracula romanında ilk olarak adı geçmiştir.

19.yy.'da vampirler hakkında yazılmış başka eserlerde vardır. Yazılmış bütün hikayeler arasında Bram Stoker'ın "Drakula"sı en iyi vampir hikayesidir.

Bir yüzyıldan daha fazla zaman sonra bugün bile 1897'de yarattığı Drakula en çok bilinen vampir imajıdır. Yine de aslında 2 Drakula vardı. Biri Stoker'ın uydurma yaratığı,diğeri ise gerçekte yaşamış olandı. Gerçek olan Vlad Tepeş, kazıklı Vlad ya da şeytan anlamına gelen Drakul olarak biliniyordu. Aynı zamanda O'na "Drakul'un oğlu"anlamına gelen Drakula da deniliyordu.

Vlad Drakula'nın etkisi altında kalan, Bran Stoker'ın yarattığı vampir en iyi olmuştur. 1922'de yapılan Alman filmi Nosferatu'da Stoker'ın tam olarak istediği gibi betimlenmiştir.

Rusya' ya özgü, alkollü bir içki ...

Kvas,
Kvass,
Kbac,

Rusya' ya özgü, alkollü bir içki.
Doğu Avrupa'da özellikle Rusya'da antik çağlarda da kullanılan bir içki. 


Cinsel gücü de artırıcı etkisi olduğu söylenen, % 0.05-1.44 oranında alkol içeren, kvas, Rusların votkadan sonraki milli içeceğidir.  Tadı birayı andırır

Kvas, Eski doğu slav dilinde maya, ekşi anlamına gelir. 


Evde kvas yapımı;
Sühari denilen kurutulmuş esmer ya da normal çavdar ekmeğinin küçük küçük doğranır. Fırında kahverengi renkli olana kadar  kurutulur. Kızartılan ekmek parçaları 3-4 saat kaynar suda bekletilir. Elde edilen şıra şeklindeki içecek süzülür. İçine şeker, meyve, frenk üzümü, nane eklenerek aromalandırılır. Daha sonra 10-12 saat bir beze sarılarak bekletilir. Yapımı esnasında hazırlanan bu karışıma maya kültürü ve Zakvaska denen mayalanma başlatıcısı katılır. Mayalanan içecek şişelere konulur.  Her şişe içine 4-5 adet kuru üzüm konularak ağzı kapatılarak buzdolabına konulur. Üç gün sonra dillere destan her derde deva, şifa deposu, Litvanyacada gira denilen Kwas, kvass, kvas, Rusya'da komünist kola diye bilinen içecek elde edilir.

Rusya’da kvas genellikle yaz aylarında satılır ve çok sayıda hazır kvas markası vardır. Ostanskinski, Bratina, Nikola, Oçakovski ve Perşin bunlardan bazılarıdır. Ayrıca, yollarda ev yapımı kvas satan satıcılara da rastlamak mümkündür.  

Boza, Kımız, Malta, Rivella, Toddy, Ibwatu, Kombucha düşük alkollü, mayalanmış Kvas benzeri az alkollü içeceklerdir.

Törenlerde kullanılan ya da saygı belirtisi olarak bir ölünün mezarına konulan çiçek ve yapraklardan yapılmış halka ...

Çelenk,
Çiçek, dal ve yapraklarla yapılmış halka,
Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti.
Eskiden, Kadınların başlarına taktıkları mücevher veya madenden yapılmış sorguç.
Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç.
Gümüş veya altın taç.

Çelenk kelimesinin diğer anlamları;
Uzun kuş tüyü.  
Köşebaşı.
Evin saçağı,

Dik boynuzlu hayvan.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ