Madeni paraların tarihi ve tanımı ile ilgilenen bilim dalına verilen ad...

Numismatik,
Madeni paraların tarihi ve tanımı ile ilgilenen bilim dalına kısaca Numismatik denir.
Para koleksiyonculuğu anlamında da kullanılır. Nümismatiğin en önemli nesnesi Sikke’dir.

Arkeoloji ve tarih araştırmalarında önemli rol oynayan Numismatik bilimi, en kesin anlamıyla, paraları bir nesne olarak incelemeye ve üzerine belirgin bir işaret basılmış, biçim ve işlev açısından özelleşmiş metal parçalarını saptamaya yönelik bilim dalı anlamında kullanılır.

Nümismatik sözcüğü, para anlamına gelen Latince nümisma sözcüğünden gelmektedir. Para, madalya ve jetonların betimlenmesi ve tarihiyle uğraşan bilimdir. İlk antik para koleksiyonları, Rönesans döneminde, Roma ve Yunan tarihindeki ünlü kişilerin portrelerini araştıran hümanistler tarafından oluşturuldu. Bu koleksiyonlara zamanla eski siteler tarafından bastırılan, yorumlanması daha güç paralar da katılmaya başladı. Daha sonraları, Yeniçağ para ve madalyaları da toplandı. Tüm bu nesnelerin anlaşılması ve sınıflandırılması, nümismatik biliminin temelini oluşturur. G. Budé’nin De asse (1514) adlı yapıtından bu yana, paraları her yanıyla ele alan birçok inceleme yayımlanmıştır. Nümismatik, 18. yüzyıl sonundan itibaren Arkeoloji bilim dalının alt bilim dallarından biri haline gelmiştir. 

Bu bilim dalı; madeni paraların (sikkelerin) tarihsel geçmişi, taşıdıkları özellikler, basım teknikleri, basıldıkları madenlerin özelliği, üzerlerinde bulunan yazı ve figürlerin analizi, paranın basıldığı dönemin ekonomik, toplumsal ve siyasal yapısının araştırılması gibi çok değişik konuları kendisine ana konu olarak seçmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ