Çağlayan, ırmak ya da derede suyun hızlı aktığı yer...

Akanak,

Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.
Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer,

Eğimi, inişi fazla olan yer, meyilli, eğimli. 
Cereyan, akıntı.
Yatak, Akak,
Irmak, dere, çay, küçük akarsu. 
Suyun ivinti yeri. 

Google+ Followers

Popüler Yayınlar

Follow by Email